NRC pro venkovní a vnitřní ovzduší

Vedoucí: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Pracoviště zajišťuje metodické vedení pracovišť hygienické služby v oblasti venkovního a vnitřního ovzduší.

Mezi řešené úkoly patří expertizní činnost včetně konzultací v oblasti posuzování kvality venkovního ovzduší a podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb. i kvality vnitřního ovzduší. NRC vydává nebo zpracovává posudky, stanoviska, publikace, konzultace či připomínky souvisejících s novelizací některých legislativních úprav a expertizní a odborné zprávy.

Do laboratorních činností patří analytická stanovení vzorků venkovního a vnitřního ovzduší včetně standardních i nově aplikovaných odběrových postupu (PM10, PM2,5, PM1,0, VOC, PAU), spolupráce s pracovištěm ESPT (programy zkoušení způsobilosti) a zajištění pylového monitoringu pro oblast Prahy. Rozvíjeny jsou postupy odběru vzorků ve vnitřním prostředí. Laboratoř je akreditována ČIA pro vnitřní a venkovní ovzduší a autorizována MŽP v oblasti venkovního ovzduší.