Centrum zdraví a životního prostředí

Vedoucí: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D

Kontakt: 267 082 375, e-mail: bohumil.kotlik@szu.cz

Sekretariát: 267 082 109; e-mail: czzp@szu.cz

Další informace lze dohledat na levé liště.

Popis činnosti centra CZŽP

Centrum se zabývá otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Základem odborné činnosti je soustavné sledování a vyhodnocování nových poznatků z oboru hygieny vody (pitné, balené, rekreační), půdy, odpadů a ovzduší (vnitřní a venkovní); formulace a odborné zdůvodnění nových požadavků na jejich kvalitu a na hodnocení zdravotní závažnosti látek za použití postupů hodnocení zdravotních rizik, včetně legislativních návrhů. Centrum zajišťuje metodické vedení krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů.

Centrum organizuje národní program biologického monitoringu člověka. Koordinuje rozsáhlé studie zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Dále spolupracuje na zajištění Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí.