Centrum zdraví a životního prostředí

Vedoucí: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D

Kontakt: 267 082 375, e-mail: bohumil.kotlik@szu.cz

Sekretariát: 267 082 109; e-mail: czzp@szu.cz

Další informace lze dohledat na levé liště.

Popis činnosti centra CZŽP

Centrum se zabývá otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Základem odborné činnosti je soustavné sledování a vyhodnocování nových poznatků z oboru hygieny vody (pitné, balené, rekreační), půdy, odpadů a ovzduší (vnitřní a venkovní); formulace a odborné zdůvodnění nových požadavků na jejich kvalitu a na hodnocení zdravotní závažnosti látek za použití postupů hodnocení zdravotních rizik, včetně legislativních návrhů.

Centrum organizuje národní program biologického monitoringu člověka. Koordinuje rozsáhlé studie zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Dále spolupracuje na zajištění Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí.