Národní referenční laboratoř pro herpetické viry

Vedoucí: Ing. Michaela Růžková, Ph.D.

Popis činnosti

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

  • Provádí sérologická a molekulárně-biologická vyšetření diagnostických markerů virů herpetické skupiny (HSV1 a 2, VZV, CMV, EBV, HHV6 a HHV8) pro zdravotnický terén. Provádí rutinní, náročné a málo dostupné metody a komplexní diagnostiku herpetických infekcí u komplikovaných případů – imunosuprimovaní a imunodeficientní, hematologičtí a onkologičtí, kongenitálně infikovaní, neurologičtí a  pacienti ve vážném stavu na odděleních JIP a ARO.
  • Provádí konfirmační vyšetření všech stanovovaných markerů a odborné konzultace pro mikrobiologické a sérologické laboratoře.
  • Zajišťuje celostátní kontrolu úrovně vyšetřování sérologie, kultivace a PCR metod herpetických virů v diagnostických laboratořích ČR v rámci systému Externího hodnocení kvality (EHK). Připravuje referenční materiály pro zavádění a optimalizaci diagnostických metod herpetické skupiny ve zdravotnických laboratořích.
  • Realizuje odborné stáže pro pracovníky diagnostických laboratoří, odborné semináře a předatestační kurzy.
  • Podílí se a spolupracuje na doporučených postupech pod garancí ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu infekcí.
  • Ověřuje diagnostickou účinnost diagnostických souprav a nových diagnostických postupů.
  • Laboratoř je zapojena do mezinárodního systému kontroly kvality INSTAND a QCMD.

 

Surveillance

Surveillance pásového oparu a planých neštovic jsou v ČR legislativně upraveny vyhláškou č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění  – pásový opar a plané neštovice.

Články s tématikou herpetických virů