Národní referenční laboratoř pro herpetické viry

Pracovníci

Ing. Michaela Růžková,Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 25, 1. patro
tel.: 267 082 247, 248, 476
mob.: 724 362 602
e-mail: michaela.ruzkova@szu.cz


Mgr. Markéta Pumannová
SZÚ-CEM, budova č. 25, 1. patro
tel.: 267 082 247, 248, 476
e-mail: marketa.pumannova@szu.cz


Mgr. Karolína Hájková
SZÚ-CEM, budova č. 25, 1. patro
tel.: 267 082 247, 248, 476
e-mail: karolina.hajkova@szu.cz