Národní referenční laboratoř pro chlamydie

Vedoucí: MUDr. Hana Zákoucká

Popis činnosti

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

 • Provádí – přímá vyšetření k průkazu Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae – přímou imunofluorescencí,  detekcí nukleových kyselin (DNA),
 • molekulárně genetická vyšetření umožňující odlišení biovaru Lymphogranuloma venereum Chlamydia trachomatis,
 • nepřímý průkaz infekce detekcí protilátek proti rodovým a druhovým antigenům v humánní medicíně významných zástupců rodu chlamydia,
 • přípravu a hodnocení EHK sérologie chlamydií,
 • pregraduální a postgraduální přípravu zdravotnických pracovníků,
 • metodicky vede laboratoře zabývající se diagnostikou chlamydiových infekcí v ČR,
 • spolupracuje při zajištění surveillance syfilis v ČR s vazbou na EU (rada Registru pohlavních nemocí, ESSTI, ECDC)
 • spolupracuje s odbornými společnostmi ČLS JEP (mikrobiologie, epidemiologie, dermatovenerologie),
 • novelizaci doporučených standardních vyšetřovacích postupů,
 • je zapojena do mezinárodního systému kontroly kvality QCMD a INSTAND.

 

Seznam služeb

Akreditované metody

 • Průkaz DNA chlamydií metodou PCR
 • Stanovení protilátek proti antigenům chlamydií metodou EIA
 • Stanovení protilátek proti antigenům chlamydií metodou nepřímé imunofluorescence
 • Stanovení protilátek proti antigenům chlamydií metodou western blot

Neakreditované metody

 • Průkaz biovaru Lymphogranuloma venereum metodou PCR
 • Průkaz antigenu chlamydií metodou přímé imunofluorescence

 

Surveillance chlamýdií je v ČR legislativně upravena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 20, Systém epidemiologické bdělosti infekcí Chlamydia trachomatis

Vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí  – „case definice“).

Články s tématikou chlamydií