Chlamydie

Onemocnění psitakózou – Chlamydia psittaci ve Švédsku

Švédsko hlásí v období od listopadu 2014 zatím celkem 9 případů onemocnění psitakózou, souvisejících s trusem divokých, volně žijících ptáků, 6 z nich se vyskytlo ve stejné oblasti. Většina nemocných má v anamnéze kontakt s trusem volně žijících ptáků při úklidu zahradního ptačího krmítka. Podobné případy onemocnění se zde objevily na jaře roku 2013 (expozice divokým ptákům, leden až duben 2013).


Švédsko hlásí v období od listopadu 2014 zatím celkem 9 případů onemocnění psitakózou, souvisejících s trusem divokých, volně žijících ptáků, 6 z nich se vyskytlo ve stejné oblasti. Většina nemocných má v anamnéze kontakt s trusem volně žijících ptáků při úklidu zahradního ptačího krmítka. Podobné případy onemocnění se zde objevily na jaře roku 2013 (expozice divokým ptákům, leden až duben 2013).

Psitakóza je akutní infekční onemocnění vyvolané bakteriálním druhem Chlamydia psittaci. Projevuje se různými symptomy – horečka, bolest hlavy, vyrážka, myalgie, zimnice, záněty horních a dolních dýchacích cest (pneumonie prokazatelná rentgenem). Onemocnění postihující člověka má většinou mírný průběh, ale byly zaznamenány i případy se závažným až fatálním průběhem. Rizikovou skupinou obyvatel jsou zejména majitelé ptáků, zaměstnanci obchodů s ptactvem, lidé pracující s drůbeží a veterináři. Infikovat se je možné inhalací suchého sekretu (prachu z výkalů nebo peří) infikovaných ptáků (symptomaticky či asymptomaticky nemocných). Ačkoliv jsou všichni ptáci vůči onemocnění vnímaví, nejčastěji se objevuje u ptáků v zájmových chovech (papoušci) a u drůbeže (krůty nebo kachny). Tito ptáci pak představují nejčastější zdroj infekce pro člověka. Za lidská onemocnění jsou dále zodpovědné i husy a holubi. Onemocnění se vyskytuje po celém světě.

V Německu bylo v roce 2014 celkem hlášeno 9 případů onemocnění psitakózou, 1 z nich byl zaznamenán v polovině listopadu 2014 (pravděpodobně v souvislosti s prací). Žádné další případy se od té doby neobjevily.

Dánsko registrovalo 16 případů onemocnění v roce 2014, které nemají epidemiologickou souvislost – v čase a místě. Situace je považována za normální výskyt. V 7/16 (44 %) případech nebyla potvrzená cesta přenosu.

Francie uvádí v roce 2014 výskyt celkem 6 případů onemocnění psitakózou.

Finsko a Slovinsko nehlásí žádné případy v roce 2014. Irsko informuje, že nemá k dispozici data o psitakóze, není zde zavedená systematická surveillance tohoto onemocnění.

Česká republika vykazuje v letech 2011 a 2013 vždy po 1 případu onemocnění psitakózou. V roce 2012 byl zaznamenán 1 případ onemocnění ornitózou. V roce 2014 nebyl hlášen žádný případ onemocnění.