Oddělení sexuálně přenosných nemocí – STI

Vedoucí: MUDr. Hana Zákoucká

Zajišťuje referenční činnost zahrnující konfirmační, diagnostická a specializovaná vyšetření vč. konzultací týkající se infekcí HIV (NRL pro HIV/AIDS), virových hepatitid (NRL pro VH), chlamydií (NRL pro chlamydie) a syfilis (NRL pro diagnostiku syfilis). Dále připravuje a hodnotí vzorky Externího hodnocení kvality SZÚ (EHK) zaměřené na sérologii HIV, virových hepatitid, chlamydií a syfilis a molekulární diagnostiku VHB a VHC. Výzkumná činnost je orientována molekulární diagnostiku a epidemiologii virů hepatitid, HIV a syfilis.

Články s tématikou sexuálně přenosných nemocí