Národní referenční laboratoř pro stafylokoky

Vedoucí: RNDr. Petr Petráš, CSc.

  • se zabývá laboratorní diagnostikou nákaz vyvolaných kmeny S. aureus, ale i kmeny podmíněně patogenních koaguláza-negativních stafylokoků