Národní referenční laboratoř pro průkaz virů elektronovou mikroskopií

Vedoucí: RNDr. Daniel Krsek

Popis činnosti

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

  • EM umožňuje rychlou diagnostiku infekcí způsobených viry, bakteriemi, mykoplazmaty, a houbami. Po krátké proceduře zpracování umožňuje rychlou identifikaci a diferenciální diagnostiku různých infekčních agens, bez potřeby použití specielních reagencií (primery apod.)., za 30 min. od získání klinického materiálu.
  • Prokazujeme všechny viry přítomné v daném materiálu, což má mimořádný význam pro průkaz nekultivovatelných nebo obtížně kultivovatelných virů, a pro detekci nových virů či antigenních variant, nebo virů pokrytých protilátkami, které mohou unikat serologické diagnostice a v neposlední řadě při průkazu několikanásobných  infekcích.
  • Viry mohou být detekovány v klinickém materiálu nejrůznějšího původu, jako jsou mozkomíšní mok, krev, kožní léze, nosohltanové sekrety, oční výplachy, extrakty stolic, moč, různé laváže a autoptický materiál, tkáňové kultury a podobně.
  • Metodická a poradenská činnost ostatním pracovištím elektronové mikroskopie ve zdravotnictví . Konzultace, stáže.

Odběr primárních vzorků pro elektronovou mikroskopii

Diagnostická nabídka

Diagnostické metody: transmisní elektronová mikroskopie

Vyšetřovaný materiál: mozkomíšní mok, plasma, sérum, stolice, moč, krusty, vesikulární tekutiny, bioptický a autoptický materiál atd.

Aby byla naplněna kritéria validity testů, musí vyšetřovaný materiál splňovat podmínky uvedené v odběrové příručce

Prokazované viry:

Viry způsobující akutní gastroenteritidy: Rotaviry, caliciviry, astroviry, coronaviry, adenoviry a picornaviry.  (viz fotogalerie níže, obrázek č.1 až 7)

Viry způsobující  neuroinfekce: Herpesviry, Picornaviry, Paramyxoviry, Paramyxoviry a Herpesiry. (viz fotogalerie níže, obrázek č.8 až 11)

Viry u imunosuprimovaných pacientů např. po transplantacích: Polyomaviry BK, Adenoviry. (viz fotogalerie níže, obrázek č.12 až 13)

Průkaz virů v různých lavážích: Adenoviry, Coronaviry, Orthomyxoviry. (viz fotogalerie níže, obrázek č. až 14 až 16)