Národní referenční laboratoř pro průkaz virů elektronovou mikroskopií

Pracovníci

RNDr. Daniel Krsek
SZÚ-CEM, budova č. 3, přízemí
 267082572
daniel.krsek@szu.cz


Mgr. Jan Suchan
SZÚ-CEM, budova č. 3, přízemí
267082497
jan.suchan@szu.cz


RNDr. Petr Kodym, CSc.
SZÚ-CEM, budova č. 2, přízemí
267082105
petr.kodym@szu.cz