Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí

Vedoucí: RNDr. Petr Kodym, CSc.

Oddělení vzniklo pod názvem „Odborná skupina přírodní ohniskovosti nákaz“ odtržením od tehdejší skupiny parazitologie pravděpodobně v roce 1986. Současnou podobu, kdy zahrnuje i zrušenou skupinu parazitologie, získalo při reorganizaci SZÚ provedené za ředitele Dr. Bořka.

Z názvu oddělení vyplývá, že je zaměřeno především na zoonózy – infekce, které se mohou na člověka přenést od zvířat.
Oddělení sdružuje 3 národní referenční laboratoře:

  • NRL pro toxoplasmózu sleduje infekci způsobenou parazitickým prvokem Toxoplasma gondii. Definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy. Člověk se může touto zoonózou nakazit buď pozřením oocyst vylučovaných kočkou, nebo bradyzoity v nedostatečně tepelně upraveném mase. Možný je též kongenitální přenos a infekce při transplantaci orgánů.
  • NRL pro leptospiry se zabývá leptospirózou- zoonózou vyvolanou bakteriemi rodu Leptospira. Rezervoárovými hostiteli jsou volně žijící, synantropní či domácí savci (hlodavci, šelmy atd.) , přenos na člověka může nastat například prostřednictvím moči infikovaných zvířat.
  • NRL pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií je zaměřena na detekci infekčních agens, především virů, v nejrůznějším klinickém materiálu.

 

Náplň činnosti

Laboratoře Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí se zaměřují v první řadě na zkvalitnění diagnostiky příslušných infekcí, volbu a zavádění nových diagnostických metod a na zpřesnění interpretace laboratorních výsledků, aby měly co nejvyšší výpovědní hodnotu a umožnily tak lékaři stanovit adekvátní diagnózu. Referenční laboratoře prostřednictvím konzultací, stáží, přednášek, konzultačních dnů, publikací, ale i mezilaboratorního porovnávání v rámci Externího hodnocení kvality napomáhají zvyšovat úroveň výsledků poskytovaných i ostatními diagnostickými laboratořemi v České republice.

Mezi další úkoly patří sledování epidemiologické situace příslušných onemocnění v České republice včetně surveillance a monitorování prevalence u rezervoárových hostitelů a vektorů.

Stranou nezůstává ani výzkumná činnost – jak vyhodnocení, zpracování a publikování dat získaných v každodenní činnosti, tak řešení grantových projektů.

Velice uvítáme spolupráci s pracovišti (vědeckými, klinickými, diagnostickými…) která se zabývají infekcemi, jež zajímají i nás.

Články s tématikou toxoplasmy a leptospir