Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva

Vedoucí: MUDr. Kristýna Žejglicová

Kontakt: tel.: +420 267 082 496, e-mail: kristyna.zejglicova@szu.cz

Administrativně-technické pracoviště: tel. +420 267 082 622, e-mail: jaroslava.zednikova@szu.cz


Oddělení zajišťuje tyto oblasti: