Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19

Vedoucí: MUDr. Radomíra Limberková

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

 • je mezinárodně certifikována (EQAS Instand) v oblasti detekce DNA parvoviru B19 a sérologického průkazu specifických spalničkových, zarděnkových, parotitických a parvovirových B19 IgG a IgM protilátek
 • je mezinárodně akreditována v rámci sítě Národních referenčních laboratoří WHO pro spalničky a zarděnky
 • je službou pro širokou zdravotnickou veřejnost, jež vyplývá ze statutu NRL (viz poslední  smlouva o zřízení NRL ZSP dne 2.12.1998 a Metodických pokynů k vyšetřování těhotných žen při styku se zarděnkami nebo při onemocnění zarděnkami – příl. č.1 k č.j. HEM-372.6 – 12.10.1972, MZČR)
 • zajišťuje práci pro hygienickou službu (vyplývá ze zákona č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví )
 • spolupracuje na zajišťování surveillance programu spalniček, zarděnek a příušnic v ČR (AHEM, č. 6/2006 Praha)
 • spolupracuje na zajištění surveillance spalniček v ČR ve fázi eliminace (HEM-370-  3.6.2002/15612 ze dne 3.6.2002)
 • provádí konfirmační vyšetřování spalniček, zarděnek a příušnic v rámci direktiv MZČR (473/2008 Sb.,Vyhláška MZ ze dne 17.12.2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášky č.275/2010 Sb a č.233/2011 Sb)
 • uchovává referenční materiály
 • spolupracuje na přípravě standardů virologických vyšetřovacích metod a algoritmů
 • ověřuje optimálních diagnostické postupy
 • spolupracuje při hodnocení imunogenicity vakcín proti spalničkám, zarděnkám a parotitidě a tvorbě taktiky očkování
 • zajišťuje školení pracovníků virologických laboratoří ve standardních a moderních laboratorních postupech
 • zabezpečuje odborné stáže, semináře, předatestační školení, postgraduální výchovu v oblasti teratogenních virů
 • provádí diagnostiku spalniček, zarděnek, příušnic a parvoviru B19 pro zdravotnická zařízení:
 1. diagnostika těhotných žen s exantémem nebo exponovaných exantematickému  onemocnění, vyšetřování sér malformovaných dětí
 2. sérologické ověřování suspektních klinických případů onemocnění spalničkami, zarděnkami, příušnicemi a parvovirosou B19
 3. ověřování imunity vůči zmíněným nákazám (i pro samoplátce)
 4. průkazy  DNA parvoviru B19 u  pacientů s hematologickými poruchami, s imunodeficiencemi a zejména v biopsiích  pacientů s kardiomyopatiemi
 5. průkaz RNA virů spalniček, zarděnek a příušnic v klinických materiálech (RT-PCR)
 6. izolace virů spalniček, zarděnek a příušnic na tkáňových kulturách

Příjem vzorků pro diagnostiku spalniček: budova 25, přízemí – sérologie, budova 4, 1. patro – PCR (stejně jako příjem vzorků pro diagnostiku chřipky).
Příjem vzorků je zajištěn nepřetržitě, v laboratořích do 15:45, později je možné vzorky nechat u vjezdu do SZÚ pracovníkům ostrahy, kteří je adekvátně uloží.
Telefonické sdělování výsledků: 7:00 – 8:30 (26708 2393 nebo 2394) a 14:00 – 15:00 (26708 2394 nebo 2412).