Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19

Pracovníci

MUDr. Radomíra Limberková
SZÚ-CEM, budova č. 4, 1. patro
tel.: 267 082 412
mob.: 725 191 385 (724 362 602)
e-mail: radomira.limberkova@szu.cz

Vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz
Vedoucí Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19


Mgr. Simona Repelová
SZÚ-CEM, budova č. 4, 1.patro
tel.:267 082 412
e-mail: simona.repelová@szu.cz

Odborný pracovník v laboratorních metodách v Národní referenční laboratoři pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19


Ing. Lada Jarešová
SZÚ-CEM, budova č. 4, 1. patro
tel.: 267 082 394, 412
e-mail: lada.jaresova@szu.cz

Odborný pracovník v laboratorních metodách v Národní referenční laboratoři pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19