Národní referenční laboratoř pro leptospiry

Vedoucí: RNDr. Petr Kodym, CSc.

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

NRL zřízena HH MZ v r. 1953 v SZÚ (IHE) Praha, potom převedena na 40 let na OHS Jihlava, dále na KHS v Ostravě. Od 21.9.1993 opět v SZÚ Praha – RNDr. Kamil Zitek.

Činnost NRL:

  • Udržování referenčních kmenů leptospir, sér a antigenů a jejich výroba pro potřeby vlastní diagnostiky i ostatních diagnostických pracovišť v hygienické a veterinární službě ČR (počet klinických vzorků k laboratornímu vyšetření za rok cca 200, při epidemiích cca 1000).
  • Ověřování a aplikace nových diagnostických metod a optimalizace těch stávajících, včetně metod PCR a rt-PCR.
  • Pomoc při řešení závažných epidemiologických situací a analýze epidemiologických dat ve spolupráci s NRC pro analýzu epidemiologických dat CEM SZÚ v Praze a veterinární službou, při vyšetřování rezervoárových savců při epizootiích v endemických ohniscích nákazy, při provádění posudkové a poradenské činnosti pro HH MZ ČR.
  • Konzultační činnost, stáže, přednášky, publikace.
  • Podíl na kontrole a expertízách vyráběných nebo dovážených diagnostik a kultivačních přípravků.
  • Externí hodnocení kvality: ve spolupráci s AP CEM připravuje okružní vzorky a vyhodnocuje výsledky EHK sérologie leptospirózy.

Více informací které se týkají diagnostiky, rozšíření leptospirózy, epidemiologie, konferenčních aktivit, apod. lze nalézt na webových stránkách Mezinárodní leptospirové společnosti https://leptosociety.org/ a Evropské leptospirové společnosti https://www.euroleptosociety.org/.