Národní referenční laboratoř pro leptospiry

Publikace CEM

Zadrobílková E, Kodym P. Diagnostika leptospirózy v NRL pro leptospiry. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022; 31(10): 404 – 407.

Marvanová T, Kodym P. Laboratorní diagnostika leptospirózy. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2013; 22(6): 204 – 205.

Džupová O, Beneš J, Zitek K. Leptospiróza – kazuistika těžké formy onemocnění z neobvyklého zdroje. Zprávy CEM (SZÚ, Praha. 2006; 15(3-4): 135 – 137.

Zitek K. Surveillance leptospirózy rok po povodních. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 1999; 4: 143 – 146.

Zitek K, Beneš Č. Epidemie povodňové leptospirózy. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 1998; 4: 160 – 165.