Národní referenční laboratoř pro leptospiry

Nabídka služeb

Nepřímá diagnostika:

  • Sérologická metoda MAT (mikroskopický aglutinační test) pro stanovení antileptospirových protilátek proti 12 sérotypům icterohaemorrhagiae Ictero I, L. sorex Sorexjalna, L. canicola Canis 7, L. bratislava Jež Bratislava, L. pomona  Šimon, L. grippotyphosa Moskva V, L. sejroe M84, L. tarassovi DV-A, L. copenhageni Lebe, L. jalna Jalná, L. bataviae Moldava a L. bulgarica Nikolaevo. Protilátky se začínají tvořit obvykle v rozmezí 2 – 12 dnů od nákazy, nejčastěji ale po týdnu od prvních příznaků.

Přímá diagnostika:

  • Průkaz DNA Leptospira interrogans pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) – amplifikace genu pro povrchový lipoprotein lipL32. Vhodná především pro záchyt rané fáze infekce (cca prvních 10 dní z krve a likvoru, od 10 do 30 dní z moči).
  • Kultivace leptospir ze vzorku v Korthofově případně EMJH médium. Používá se především k dourčení sérotypu nebo výzkumným účelům, protože je časově náročná. Leptospiry narůstají velmi pomalu, často až několik týdnů až měsíc.

 

Žádanka o vyšetření v NRL pro leptospiry

 

Prováděná vyšetření Vhodný materiál
Akreditovaná metoda:

Mikroskopický aglutinační test (MAT) pro průkaz antileptospirových protilátek. SOP-NRL/LEPT-01

Nesrážlivá krev EDTA, srážlivá krev, plazma, sérum
Neakreditovaná metoda:

Průkaz DNA Leptospira interrogans metodou PCR

Nesrážlivá krev EDTA, případně moč (riziko ovlivnění výsledku inhibicí), likvor, sekční materiál
Neakreditovaná metoda:

Kultivace Leptospira interrogans

Nesrážlivá krev EDTA, moč, likvor, sekční materiál

 

Podmínky transportu a skladování vzorků:

  • Srážlivou krev skladovat při teplotě +2 až +8 °C a dopravit do 72 hod, nebo při pokojové teplotě maximálně 24 hod. NEMRAZIT!
  • Sérum lze skladovat při teplotě +2 až +8 °C až pět dní. Zamražené sérum lze skladovat při teplotě -20 °C neomezeně dlouho.
  • Nesrážlivou krev v EDTA a likvor  skladovat při teplotě +2 až +8 °C maximálně 24 hod. Při skladování a transportu delším 24 hod mrazit při -10 až -85°C.
  • Moč skladovat při teplotě +2 až +8oC max. 24hod, nejlépe však doručit do 2 hod od odběru. NEMRAZIT!

 

  • Vzorek je nutné vždy pečlivě označit a zabezpečit před vylitím. Zkumavka s odebraným vzorkem se obalí savým materiálem (buničitá vata apod.) k zachycení event. úniku vzorku a uloží do pevného transportního kontejneru (termobox). Ke každému vzorku pro vyšetření musí být přiložena žádanka o vyšetření.

 

Nedodržení stanovených podmínek transportu, může ovlivnit validitu provedené zkoušky, což bude následně komentováno na výsledkovém protokolu.