Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu

Vedoucí: RNDr. Petr Kodym, CSc.

Popis činnosti

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

  • provádí konfirmace  výsledků sérologických vyšetření na toxoplasmózu – zejména v případech  suspektní primoinfekce v graviditě či  akutní, kongenitální, novorozenecké nebo oční toxoplasmózy;
  • diagnostikuje toxoplasmózu v problematických případech  – především  u imunosuprimovaných pacientů (HIV+ , hematologie, transplantace…), provádí vyšetřování pro infekční kliniky a další specializovaná pracoviště;
  • interpretuje výsledky diagnostických testů, poskytuje konzultace;
  • diagnostickým laboratořím  poskytuje technickou a konzultační pomoc;
  • zajišťuje odborné stáže pro tuzemské i zahraniční pracovníky
  • každoročně – vždy v polovině prosince – pořádá jednodenní diskusní konferenci  („Konzultační den“) „Problémy toxoplasmózy“ určenou pro pracovníky diagnostických laboratoří, parazitology, lékaře-infekcionisty, oftalmology, gynekology, studenty a další zájemce o problematiku toxoplasmózy;
  • podílí se na zajišťování přednášek pro pregraduální i postgraduální vzdělávání;
  • podílí se na výzkumných projektech – především ve spolupráci s AIDS centrem Bulovka a Katedrou parazitologie Přírodovědecké fakulty UK.

 

Průvodka / žádanka ke stažení

Výzkumné projekty

Grant IGA MZ ČR: NT/11429 – 5: Ovlivnění imunitního a klinického stavu HIV-pozitivních pacientů bezpříznakovou infekcí parazitickým prvokem Toxoplasma gondii.
Spoluředitel: AIDS centrum, Bulovka (Doc. MUDr. Ladislav Machala, CSc.)

Doba řešení : 2010 – 2014

Seznam služeb a diagnostická nabídka

Akreditované metody

Stanovení protilátek proti Toxoplasma gondii komplementfixační reakcí (KFR). SOP-NRL/TOX-01

Stanovení protilátek tříd IgA, IgE, IgG a IgM proti Toxoplasma gondii metodou ELISA, SOP-NRL/TOX-02

Stanovení avidity protilátek IgG proti Toxoplasma gondii. SOP-NRL/TOX-03

Analýza protilátek proti Toxoplasma gondii metodou Western blot. SOP-NRL/TOX-04

 

Diagnostické metody:

Testy  ke stanovení antitoxoplasmických protilátek:  komplementfixační test  (KFR), ELISA testy: IgA, IgG, IgE a IgM

Komparativní Western blot antitoxoplasmických IgG,

Stanovení avidity antitoxoplasmických IgG

Isolační pokus ke stanovení přítomnosti Toxoplasma gondii.

Vyšetřovaný materiál: lidské sérum, plasma, plodová voda, mozkomíšní mok, oční tekutina, bioptický a sekční materiál, zvířecí séra.

Aby byla naplněna kritéria validity testů, musí vyšetřovaný materiál splňovat podmínky uvedené v odběrové příručce

Články s tématikou toxoplasmy