Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu

Pracovníci

RNDr. Petr Kodym, CSc.
SZÚ-CEM, budova č. 2, přízemí
tel.:267082105
e-mail: petr.kodym@szu.cz


Mgr. Dagmar Berenová 
SZÚ-CEM, budova č. 2, přízemí
tel.: 267082571
e-mail: dagmar.berenova@szu.cz

  • Odborný pracovník v laboratorních metodách se zaměřením na molekulární metody detekce Borrelia burgdorferi sensu lato (metoda PCR a real-time PCR)