Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu

Publikace

Flegr, J. Hrdá Š., Kodym P. (2005): Influence of latent toxoplasmosis on human health. Folia Parasitologica 52: 199-204

Flegr, J. Hrdá Š., Kodym P. 2005: Influence of latent ‚symptomatic‘ toxoplasmosis on body weight of pregnant women. Folia Parasitologica 52: 199-204

Machala L., Kodym P., Černý R. (2005): Toxoplasmóza. Interní medicína pro praxi 2/2005 :38-40.

Skallová, A., Kodym, P., Frynta, D., Flegr, J. 2006: The role of dopamine in Toxoplasma-induced behavioural alterations in mice: an ethological and ethopharmacological study. Parasitology, 133, 525-535

Kodym, P.,  Machala, L., Roháčová H., Širocká, B., Malý, M. (2007): Evaluation of a comercial IgE ELISA in comparison with IgA and IgM ELISAs, IgG avidity assay and complement fixation for the diagnosis of acute toxoplasmosis. Clinical Microbiology and Infection 13(1): 40-47

Kodym P., Hrdá Š., Machala L., Rozsypal H., Staňková M., Malý M. (2006)  Prevalence and Incidence of Toxoplasma Infection in HIV-Positive Patients in the Czech Republic. Journal of Eukaryotic Microbiology 53(S1):160-161

Kaňková, Š., Kodym, P., Frynta D., Vavřinová, R., Kubena, A., Flegr, J. (2007):Influence of latent toxoplasmosis on the secondary sex ratio in mice. Parasitology, 134: 1709-1718

Kolbeková, P., Kourbatova, E., Novotná, M., Kodym, P., Flegr J. (2007): New and old risk factors for Toxoplasma gondii infection – Prospective cross-sectional study among military personnel in Czech Republic. Clinical Microbiology and Infection, 13: 1012-1017

Hodková H., Kodym P., Flegr J. (2007): Poorer results of mice with latent toxoplasmosis in learning tests: impaired learning processes or the novelty discrimination mechanism? Parasitology, 134: 1329-1337

Flegr, J., Lindová, J., Kodym, P.(2008) Sex-dependent toxoplasmosis-associated differences in testosterone concentration in humans. Parasitology 135: 1-5

Machala L.,  Malý M. Hrdá Š., Rozsypal H., Staňková M., Kodym P. (2009): Antibody Response of HIV-Infected Patients to Latent, Cerebral and Recently Acquired Toxoplasmosis. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 28:179-182

Kodym P. (2011): Mozková toxoplasmóza: reaktivace v důsledku imunosuprese. Odborný seminář „Parazitární neuroinfekce“, Lékařský dům ČLS JEP 5.4.2011 – sborník :18-20