Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu

Vedoucí: RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.

Popis činnost laboratoře

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

Kontakt pro dotazy: +420 267 082 580; borrelioza@szu.cz

 • diagnostika bakteriálních zoonóz přenášených klíšťaty především lymeské borreliózy
 • diagnostika nově se objevujících a méně běžných patogenů přenášených klíšťaty jako jsou Anaplasma phagocytophilum, Bartonella henselae, Rickettsia helvetica, Babbesia, Francisella tularensis
 • vyšetřování pro specializovaná pracoviště, konfirmace výsledků, ověřování sporných případů
 • izolace a kultivace endemických kmenů borrelií patogenních pro lidi
 • monitorování přírodních ohnisek nákaz a sledování prevalence mikroorganismů ve vektorech a rezervoárových hostitelích
 • metodická a poradenská činnost, konzultace, stáže
 • účast v mezinárodní externí kontrole (INSTAND e.V., Society for Promoting Duality Assurance in Medical Laboratories, Düsseldorf, Německo)
 • příprava okružních vzorků a vyhodnocení výsledků EHK sérologie lymeské borreliózy (2 kola/rok)
 • příprava okružních vzorků a vyhodnocení výsledku Mezilaboratorního porovnávání- sérologie Anaplasma phagocytophilum, Bartonella sp., DNA průkaz Borrelia burgdorferi sensu lato

Výzkumná činnost

 • vývoj, validace a verifikace sérologických i molekulárních diagnostických metod
 • izolace, kultivace a detekce (sekvenace) původců klíšťaty přenášených onemocnění u lidí a zvířat
 • surveillance bakteriálních zoonóz přenášených klíšťaty především lymeské borreliózy
 • jednou ročně uspořádání jednodenní konference na téma Lymeské borreliózy a dalších onemocnění přenášených klíšťaty