Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu

Surveillance

V NRL pro lymeskou borreliózu se provádí monitoring přírodních ohnisek klíšťaty přenášených zoonóz. Zjišťujeme výskyt infekčních patogenů jako je  Borrelia burgdorferi s.l.,  Anaplasma phagocytophilum, Ricketsia helvetica, Bartonella henselae u vektoru klíštěte obecného Ixodes ricinus ve všech jeho vývojových stádiích a rovněž i v nejrůznějších rezervoárových zvířatech. Tým laboratoře ve spolupráci s KHS v průběhu sezóny monitoruje výskyt  klíšťat na vybraných lokalitách a sleduje u nich prevalenci již zmíněných patogenů.

Roční zpráva o epidemiologické situaci lymeské borreliózy v České republice za rok 2018

Další informace v Tématech zdraví a bezpečnosti