Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu

Publikace

Články s tématikou lymeské borreliózy a dalších klíšťaty přenosných onemocnění publikované pracovníky NRL pro lymeskou borreliózu.

 1. Navrátil Jiří, Kybicová Kateřina. Bartonella henselae jako původce nemoci z kočičího škrábnutí. Zprávy CEM 2022; 31(10):402-403.
 2. Vacek, Z., Cukor, J., Vacek, S., Václavík, T., Kybicová, K., Bartoška, J., Molina, S. M. (2023). Effect of forest structures and tree species composition on common tick (Ixodes ricinus) abundance—Case study from Czechia. Forest Ecology and Management, 529, 120676.
 3. Richtrová E, Míchalová P, Lukavská A, Navrátil J, Kybicová K. Borrelia burgdorferi sensu lato infection in Ixodes ricinus ticks in urban green areas in Prague. Ticks Tick Borne Dis. 2022 Oct 8;13(6):102053
 4. MUSILOVA, L., KYBICOVA, K., FIALOVA, A., RICHTROVA, E., KULMA, M. First isolation of Borrelia lusitaniae DNA from green lizards (Lacerta viridis) and Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic. Ticks and Tick-Borne Diseases. 2022, 13(2), Art.no. 101887. ISSN 1877-959X.
 5. ORLÍKOVÁ, H., KYBICOVÁ, K., MALÝ, M., KYNČL, J. Surveillance and epidemiology of Lyme borreliosis in the Czech Republic in 2018 and 2019. Biologia. 2022, 77(6), 1651-1660. ISSN 0006-3088.
 6. Navrátil J, Kybicová K. Bartonella henselae jako původce nemoci z kočičího škrábnutí (CSD). Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022; 31(10): 402–403.
 7. Navrátil J, Kybicová K. Borrelia miyamotoi a onemocnění způsobené touto bakterií. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2021; 30(3): 91–95.
 8. HANULÍK, V., KYBICOVÁ, K., BRYCHTOVÁ, S., PALLA, V., ŠTERNBERSKÝ, J., TICHÝ, T. Nemoc z kočičího škrábnutí s méně obvyklou manifestací a průběhem. Dermatologie pro praxi. 2020, 14(3), 152-154. ISSN 1802-2960.
 9. KRBKOVÁ, L., KYBICOVÁ, K., PÍCHA, D., ROHÁČOVÁ, H., SMÍŠKOVÁ, D. Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2018, 24(3), 88-99.
 10. RUDENKO, N., GOLOVCHENKO, M., KYBICOVA, K., VANCOVA, M. Metamorphoses of Lyme disease spirochetes: phenomenon of Borrelia persisters. Parasites & Vectors. 2019, 12, Art.No. 237.
 11. KŘÍŽ, B., MALÝ, M., BALÁTOVÁ, P., KODYM, P., KURZOVÁ, Z., DANIEL, M., KYBICOVÁ, K. A serological study of antibodies to Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato in the sera of healthy individuals collected two decades apart. Acta Parasitologica. 2018, 63(1), 33-39.
 12. KYBICOVÁ, K., BALÁTOVÁ, P., LUKAVSKÁ, A. Diagnostika lymeské borreliózy. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2018, 60(1), 16-24.
 13. Flegr J, Preiss M, Balátová P. Depressiveness and Neuroticism in Bartonella Seropositive and Seronegative Subjects-Preregistered Case-Controls Study. Front Psychiatry. 2018 Jul 13;9:314
 14. KYBICOVÁ, K., BAŠTOVÁ, K., MALÝ, M. Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in questing ticks Ixodes ricinus from the Czech Republic. Ticks and Tick-Borne Diseases. 2017, 8(4), 483-487. ISSN 1877-959X.
 15. Berenová D, Krsek D, Šípková L, Lukavská A, Malý M, Kurzová Z, Hořejší J, Kodym P. Short-term stability of Borrelia garinii in cerebrospinal fluid. Folia Microbiol (Praha). 2016 Jan;61(1):45-50. doi: 10.1007/s12223-015-0408-9. Epub 2015 Jun 24.
 16. Kuchynka P, Palecek T, Grus T, Lindner J, Berenova D, Kurzova Z, Balatova P, Krsek D, Vitkova I, Nemecek E, Podzimkova J, Danek AB, Linhart A. Absence of Borrelia burgdorferi in the myocardium of subjects with normal left ventricular systolic function: a study using PCR and electron microscopy. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Oct 21. doi: 10.5507/bp.2015.051. [Epub ahead of print]
 17. KUCHYNKA, P., PALECEK, T., HAVRANEK, S., VITKOVA, I., NEMECEK, E., TRCKOVA, R., BERENOVA, D., KRSEK, D., PODZIMKOVA, J., FIKRLE, M., DANEK, B.A., LINHART, A. Recent-onset dilated cardiomyopathy associated with Borrelia burgdorferi infection. Herz. 2015, 40(6), 892-897. ISSN 0340-9937.
 18. BALÁTOVÁ, P., BERENOVÁ, D., KODYM, P. Anaplasma phagocytophilum jako původce humánní granulocytární ehrlichiózy (HGA). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(2), 61-63. ISSN 1804-8668.
 19. KUBÁNEK, M., ŠRAMKO, M., BERENOVÁ, D., HULÍNSKÁ, D., HRBÁČKOVÁ, H., MALUŠKOVÁ, J., LODEREROVÁ, A., MÁLEK, I., KAUTZNER, J. Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in endomyocardial biopsy specimens in individuals with recent-onset dilated cardiomyopathy. European Journal of Heart Failure. 2012, 14(6), 588-596. ISSN 1388-9842.
 20. BALÁTOVÁ, P., KURZOVÁ, Z., HULÍNSKÁ, D. Sérologie lymeské borreliózy a humánní granulocytární ehrlichiózy v letech 2005-2010. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2011, 60(2), 74-76. ISSN 1210-7913.
 21. DERDAKOVÁ, M., ŠTEFANČÍKOVÁ, A., ŠPITÁLSKÁ, E., TARAGELOVÁ, V., KOŠŤÁLOVÁ, T., HRKLOVÁ, G., KYBICOVÁ, K., SCHÁNILEC, P., MAJLATHATOVÁ, V., VARADY, M., PEŤKO, B. Emergence and genetic variability of Anaplasma species in small ruminants and ticks from Central Europe. Veterinary Microbiology. 2011, 153(3/4), 293-298. ISSN 0378-1135.
 22. Agudelo C, Schánilec P, Kybicová K, Kohout P. Cardiac manifestations of borreliosis in a dog: a case report. Veterinarni Medicina Feb 2011; 56(2):85–92. (IF 0.644)
 23. Schánilec P, Kybicová K, Agudelo C, Treml F. Clinical and Diagnostic Features in Three Dogs Naturally Infected with Borrelia spp. Acta Vet Brno 2010 Jun;79(2):319-327. (IF 0.566)