Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci

Vedoucí: Ing. Jan Urban, Ph.D.

 • hodnocení sterilizační účinnosti přístrojů
 • hodnocení biologických a nebiologických indikátorů sterilizace
 • hodnocení vlastností sterilizačních obalů
 • hodnocení účinnosti dezinfekčních přístrojů
 • hodnocení baktericidní, levurocidní, fungicidní, virucidní a sporicidní účinnosti chemických látek v laboratorních podmínkách a v podmínkách napodobující praktické použití
 • hodnocení citlivosti různých mikrobiálních kmenů k dezinfekčním přípravkům
 • hodnocení citlivosti mikroorganismů izolovaných z klinického materiálu k dezinfekčním přípravkům
 • hodnocení rezistence zkoušených mikroorganismů k dezinfekčním přípravkům
 • hodnocení růstu/zábrany růstu mikroorganismů na různých materiálech
 • hodnocení snášenlivosti a odolnosti různých materiálů k chemickým látkám
 • dezinfekční metody a postupy
 • nové dezinfekční metody a postupy
 • ověřování nových metod testování účinnosti dezinfekčních přípravků
 • spolupráce na tvorbě předpisů a metodických postupů v oblasti sterilizace a dezinfekce,  harmonizace českých norem a předpisů s normami evropskými
 • publikační činnost
 • recenzní a připomínková činnost
 • přednášková a školící činnost v rámci pregraduální a postgraduální výchovy, rekvalifikací apod.
 • metodické vedení hygienické služby, zdravotnických pracovníků a výkonných pracovníků v dezinfekci a sterilizaci
 • konzultační činnost
 • pořádání odborných konferencí
 • pořádání Externího hodnocení kvality v oblasti sterilizace
 • pořádání Mezilaboratorního porovnávání v oblasti dezinfekce – Přihláška
 • spoluřešitelé výzkumných grantových projektů