Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci

Publikace

Vybrané články věnující se tématice dezinfekce a sterilizace


Uttlová P., Urban J., Melicherčíková V., Zavadilová J., Fabiánová K. (2018). Susceptibility of clinical isolates of Bordetella pertussisEpidemiolMikrobiol. Imunol., 67 (3): 122-128.

Urban J., Melicherčíková V., Uttlová P., Macháčková M. (2016). Testování antimikrobiální účinnosti neporézních povrchů materiálů. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie: 25 (5): 178-181.

Rondevaldová J., Nový P., Urban J., Kokoška L. (2015). Determination of anti-staphylococcal activity of thymoquinone in combinations with antibiotics by checkerboard method using EVA capmatTM as a vapor barrier. 05/2015. Arabian Journal of Chemistry: DOI: 10.1016/j.arabjc.2015.04.021.

Urban J., Tauchen J., Langrová I., Kokoška L. (2014).  In vitro motility inhibition effect of Czech medicinal plant extracts on Chabertia ovina adults. April, 2014. Journal of Animal & Plant Sciences: 21(2): 3293-3302.

Urban J., Melicherčíková V., Macháčková M. (2013). Účinnost dezinfekčních přípravků na kmeny Klebsiella pneumoniae produkujících karbapenemázu. Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace: 22 (4): 138-141.

Urban J., Melicherčíková V., Macháčková M. (2012). Problematika výskytu mikroskopických hub u myček v domácnostech. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie: 21 (8): 275-277.

 

2011
Nový P., Urban J., Leuner O., Vadlejch J., Kokoška L. (2011).  In vitro synergistic effects of baicalin with oxytetracycline and tetracycline against Staphylococcus aureus. March, 2011. Journal of Antimicrobial Chemotherapy: 75(3): 238-239.


2010
Melicherčíková V., Urban J., Goroncy-Bermes P. (2010).  Residual effect of antiseptic substances on human skin. July, 2010. Journal of Hospital Infection: 75(3): 238-239.

Urban J. (2010). Oxid titaničitý a využití jeho fotokatalytického účinku. Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace: 19 (4): 132-133.

Urban J., Macháčková M., Kubíková L. (2010). Testování baktericidní a virucidní účinnosti přípravků určených k mytí a dezinfekci rukou a pokožky. Sborník abstraktů: IX. Konference DDD, Přívorovy dny, 10. -12. května 2010, Poděbrady, ČR, str. 14 (abstrakt č. 5).

Macháčková M., Urban J. (2010). Dezinfekční účinnost vybraných přípravků na patogenní kmeny získaných od pacientů s CF. Sborník abstraktů: IX. Konference DDD, Přívorovy dny, 10. -12. května 2010, Poděbrady, ČR, str. 16 (abstrakt č. 7)

Nový P., Urban J., Vadlejch J., Kokoška L. (2010). Synergistic growth inhibitory effect of baicalin with oxytetracycline and tetracycline against various strains of Styphylococcus aureus. 15th World Congress of Food Science and Technology, Cape Town, South Africa, August 22-26, 2010.

Melicherčíková V., Urban J.: Citlivost bakterií izolovaných z prostředí  k dezinfekčním přípravkům; 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15.-17. září 2010, České Budějovice, ČR, str. 49.


2009

Melicherčíková V., Urban J., Šudřich B., Škodová I. (2009). The Remanent Effect of Antiseptic Substances, World Congress of Sterilization, Crete, Greece, October 7-10, 2009: 23 (Abstract No. PP23)


2008

Janovská D., Klouček P., Urban J., Vaněk T., Rada V., Kokoška L. (2008). Susceptibility of some clinical isolates of Staphylococcus aureus to fractions from the aerial parts of Leuzea carthamoides. October, 2008. Biologia: 63(5): 607-9.

Urban  J., Kokoska L., Langrova I., Matejkova J. (2008).  In Vitro Anthelmintic Effects of Medicinal Plants Used in Czech Republic. December, 2008. Pharmaceutical Biology: 46(10&11): 808-813.

Urban J., Macháčková M., Kubíková L. (2008). Stříbro a jeho dezinfekční účinnost. Sborník abstraktů: VIII. Konference DDD, Přívorovy dny, 12. -14. května 2008, Poděbrady, ČR, str. 25 (abstrakt č. 19).

Urban J. (2008). Medicinal plants and their anthelmintic effect. Workshop of animal biodiversity, 3. July 2008, Jevany, Czech Republic (84).

Nedorostová L., Klouček P., Štolcová M., Kokoška L., Urban J. (2008). Sborník abstraktů: The 12th International Congress Phytopharm 2008. Antimicrobial effect of selected essential oils against methicilin-resistant Staphylococcus aureus. 2. 7. 2008 Saint Petersburg, Russia.


2007

Urban J., Melicherčíková V. (2007). Antihelmintická účinnost rostlinných extraktů. Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace: 26(2): 82-84. Urban J., Kokoška L., Langrová I.: Anthelmintic effects of certain Czech medicinal plants on Ascaris suum and Trichostrongylus colubriformis; The 55th Annual Meeting and International Congress of the Society for Medicinal Plant Research, Graz, Austria, September 2-6, 2007. Planta Medica 73 (9): 921 (Abstract No.P: 316)