Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci

Pracovníci

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 267082284
e-mail: vera.melichercikova@szu.cz

Je vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci

Je zástupcem vedoucího Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace


Ing. Jan Urban, Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 267082282
e-mail: jan.urban@szu.cz

Je vedoucí Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Je pověřen výkonem funkce metrologa LCEM


Mgr. Petra Uttlová
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 26708 2282
e-mail: petra.uttlova@szu.cz

Přírodovědní analytik-diagnostik v Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci (NRL DS)


Mgr. Kateřina Opravilová
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 26708 2282
e-mail: katerina.opravilova@szu.cz

Přírodovědní analytik-diagnostik v Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci (NRL DS)