Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci

Pracovníci

Ing. Jan Urban, Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 267082282
e-mail: jan.urban@szu.cz

Je vedoucí Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Je vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci
Je pověřen výkonem funkce metrologa LCEM


MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 267082284
e-mail: vera.melichercikova@szu.cz


Mgr. Kateřina Opravilová
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 26708 2282
e-mail: katerina.opravilova@szu.cz

Přírodovědní analytik-diagnostik v Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci (NRL DS)