Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci

Metody testování (normy)

Akreditované metody ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

 • Stanovení účinnosti chemických látek suspenzní mikrometodou  (AHEM, Čs. epidemiol)
 • Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví (ČSN EN 13727+A2)
 • Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách (ČSN EN 1276)
 • Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče (ČSN EN 1656)
 • Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku pro oblast zdravotnictví (ČSN EN 13624)
 • Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách (ČSN EN 1650)
 • Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče  (ČSN EN 1657)
 • Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku pro oblast zdravotnictví (modifikovaná ČSN EN 14476+A2 – modifikovaná na bakteriofág)
 • Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví (ČSN EN 17126)
 • Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory  (ČSN EN 13704)
 • Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje (ČSN EN 14561)
 • Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje (ČSN EN 14562)
 • Kvantitativní zkouška na nosiči pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví (ČSN EN 17111 – modifikovaná na bakteriofág)
 • Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) (ČSN EN 16615)
 • Kvantitativní metoda k hodnocení fungicidního účinku na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) (modifikovaná ČSN EN 16615)
 • Kvantitativní metoda k hodnocení virucidního účinku na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) (modifikovaná ČSN EN 16615 – testováno na bakteriofágu)
 • Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení (ČSN EN 17387)
 • Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory (ČSN EN 13697+A1)
 • Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích, bez mechanického působení (ČSN EN 14349)
 • Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení fungicidní aktivity nebo aktivity proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích, bez mechanického působení (ČSN EN 16438)
 • Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví (ČSN EN 16777 – modifikovaná na bakteriofág)
 • Stanovení virucidní účinnosti chemických látek pro dezinfekci rukou a pokožky  (AHEM)
 • Stanovení hygienického mytí rukou chemickými dezinfekčními přípravky a antiseptiky (ČSN EN 1499)
 • Stanovení hygienické dezinfekce rukou chemickými dezinfekčními přípravky a antiseptiky (ČSN EN 1500)
 • Stanovení chirurgické dezinfekce rukou chemickými dezinfekčními přípravky a antiseptiky (ČSN EN 12791+A1)
 • Stanovení sterilizační účinnosti parních sterilizátorů (AHEM č. 1/2014, ČSN EN 867-5, ČSN EN 285+A1, ČSN EN ISO 13060+A1, ČSN EN 11138, ČSN EN 11140)
 • Stanovení sterilizační účinnosti horkovzdušných sterilizátorů (AHEM č. 1/2014, ČSN EN 867-5, ČSN EN 11138, ČSN EN 11140)
 • Stanovení sterilizační účinnosti plynových sterilizátorů (AHEM č. 1/2014, ČSN EN 867-5, ČSN EN 11138, ČSN EN 11140)
 • Stanovení sterilizační účinnosti plazmových sterilizátorů (AHEM č. 1/2014, ČSN EN 867-5, ČSN EN 11138, ČSN EN 11140)
 • Stanovení vlastností biologických indikátorů sterilizace (AHEM č. 1/2014, ČSN EN 867-5, ČSN EN 11138)

Neakreditované metody

 • Kvantitativní zkouška stanovení baktericidní účinnosti chemických látek v podmínkách napodobujících praktické použití (OECD)
 • vantitativní zkouška stanovení antibakteriální a/nebo baktericidní, fungicidní (mikroskopické kvasinkovité houby) aktivity na plastech a jiných neporézních povrchů materiálů, kontaktní testovací metodou v podmínkách napodobujících praktické použití (ČSN ISO 22196)
 • Stanovení dezinfekční účinnosti chemických látek akreditovanými metodami na klinicky získaných mikrobiálních kmenech
 • Zkouška  odolnosti povrchů vůči dezinfekčním a čistícím přípravkům (modifikace metody (ČSN EN ISO 4628-1)
 • Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích, bez mechanického působení (ČSN EN 16437)
 • Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení fungicidní aktivity nebo aktivity proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích, bez mechanického působení (ČSN EN 16438)
 • Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách (ČSN EN 13610)
 • Stanovení remanentního účinku chemických látek při přirozené kontaminaci pokožky (DGHM, FDA)
 • Stanovení prostupnosti sterilizačních obalů pro mikroby za vlhka (DIN 58953)
 • Stanovení baktericidní účinnosti chemických látek v podmínkách napodobujících praktické použití (AHEM)
 • Stanovení fungicidní účinnosti chemických látek v podmínkách napodobujících praktické použití na mikroskopické vláknité houby – plísně (AHEM)
 • Stanovení MVC chemických látek suspenzní metodou (AHEM, JHEMI)
 • Stanovení baktericidní účinnosti chemických látek při dezinfekci rukou a pokožky (AHEM)
 • Stanovení virucidní účinnosti chemických látek v podmínkách napodobujících praktické použití (AHEM)