Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci

Nabídka služeb

Činnosti prováděné v NRL pro dezinfekci a sterilizaci a ceny těchto vyšetření.

Ceník prací a služeb