Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

Vedoucí: Ing. Martin Kulma, Ph.D.

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Odborná náplň:

 • Řešení legislativní problematiky ochranné dezinsekce a deratizace
 • Metodická, poradenská a konzultační činnosti v oblasti dezinsekce a deratizace
 • Spolupráce s vědeckými, výzkumnými a odbornými pracovišti, jejichž činnost se týká dezinsekce a deratizace a podílení se na uplatňování výsledků jejich práce v hygienické praxi
 • Testování účinnosti biocidních přípravků typu 18 (PT 18) – insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
 • Testování účinnosti biocidních přípravků typu 19 (PT 19) –  repelenty a atraktanty
 • Poskytování výsledků testů účinnosti biocidních přípravků typu 18 a 19 (PT 18, 19), které slouží jako podklad pro povolení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 Sb. o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání nebo oznámení ve smyslu zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
 • Komunikace s orgány zabývajícími se povolovacími a schvalovacími procesy
 • Spolupráce s Evropskou agenturou na přípravě metodických pokynů ECHA (Guidance on the Biocidal Products Regulation)
 • Účast v mezinárodním mezilaboratorním porovnávání
 • Udržování chovných linií hmyzu a členovců v laboratorních podmínkách pro standartní testování účinnosti biocidních přípravků
 • Monitorování výskytu invazivních druhů členovců na území ČR
 • Monitorování výskytu epidemiologicky významných druhů škůdců (komárů, klíšťat, hlodavců a dalších)
 • Zajišťování odborné způsobilosti výkonných pracovníků v ochranné dezinsekci a deratizaci, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Výzkumná činnost:

 • Sledování účinnosti dezinsekčních a deratizačních přípravků z hlediska resistence
 • Testování účinnosti nových typů repelentních přípravků, řešení postupů pro vývoj alternativních repelentních účinných látek a spolupráce na vývoji inovativních metod pro snížení rizika přenosu epidemiologicky významných onemocnění
 • Navrhování vhodných postupů pro aplikace účinných látek biocidních přípravků
 • Grantová činnost ve spolupráci s vědeckými, výzkumnými a jinými odbornými pracovišti
 • Publikování v odborných časopisech, aktivní účast na odborných konferencích

Další Aktuality

Odkazy mimo SZÚ