Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

Pracovníci

Ing. Martin Kulma, Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 26708 2566
e-mail: martin.kulma@szu.cz

Vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci (NRL DD)

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví


Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 26708 2462
e-mail: terezie.arnoldova@szu.cz

Zástupce vedoucího Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci (NRL DD)

Členka výboru Sdružení pracovníků pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ČR

Členka České společnosti entomologické


Mgr. Zdeňka Leipnerová Galková
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 26708 2566
e-mail: zdenka.leipnerova@szu.cz

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví


RNDr. František Rettich, CSc.
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 267 082 283
e-mail: frantisek.rettich@szu.cz

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví