Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

Nabídka služeb

  • Testy účinnosti insekticidních přípravků (např. postřiky, popraše atd)
  • Testy účinnosti nástrah
  • Testy účinnosti repelentů a repelentně ošetřených textilií
  • Testy účinnosti larvicidů
  • Testy účinnosti insekticidních odpařovačů
  • Testy účinnosti atraktantů a monitorů na členovce (např. monitorovací zařízení s feromony, lepové lapače, odchytové zařízení)
  • Garance testů je deklarována akreditací NRL DDD podle ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Pro testování používáme akreditované i neakreditované metody v souladu s metodickým pokynem Evropské agentury ECHA, jejichž výsledky slouží v procesu povolení (oznámení) jako testy účinnosti biocidních přípravků (PT18 a PT19). Provádíme testy laboratorní, „simulated use“, terénní.

 

Příklady testovaných organismů:

Culex spp. (komáři Culex)

Aedes spp. (komáři Aedes)

Musca domestica (moucha domácí)

Blattella germanica (rus domácí)

Blatta orientalis (šváb obecný)

Monomorium pharaonis (mravenec faraon)

Lasius spp. (mravenci Lasius)

Cimex lectularius (štěnice domácí)

Ixodes ricinus (klíště obecné)

Vespula vulgaris (vosa obecná)

Pro potřeby testování jiných druhů je možné nás kontaktovat.