Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

Metodické pokyny

Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace (2021)

 

Standardní metodika k provádění ochranné dezinsekce při výskytu švábovitých (2002)

 


Metodické pokyny, podle kterých je testována účinnost biocidních přípravků

  • ECHA
    • Guidance on the Biocidal Products Regulation

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b

 

  • WHO
    • Guidelines for efficacy testing of mosquito repellents for human skin

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70072/WHO_HTM_NTD_WHOPES_2009.4_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

  • EPA
    • Insect Repellents to be Applied to Human Skin

https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-07/documents/810_3700_insect_repellent_guideline.pdf