Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

Publikace

2022

KULMA, M., MOLERO-BALTANÁS, R., PETRTÝL, M., PATOKA, J. 2022. Invasion of synanthropic silverfish continues: first established populations of Ctenolepisma calvum (Ritter, 1910) revealed in the Czech Republic. BioInvasions Records, 11(1): 110–123

MUSILOVÁ, L., KYBICOVÁ, K., FIALOVÁ, A., RICHTROVÁ, E., Kulma, M. 2022. First isolation of Borrelia lusitaniae DNA from green lizards (Lacerta viridis) and Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic. Ticks and Tick-borne Diseases, 13(2), 101887.

BUBOVÁ, T. Neodborná manipulace s biocidními přípravky. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace. 2022, 31(4), 139-140. ISSN 1212-4257.

2021

KULMA, M., BUBOVÁ, T., DAVIES, M. P., BOIOCCHI, F., PATOKA, J. Ctenolepisma longicaudatum Escherich (1905) Became a Common Pest in Europe: Case Studies from Czechia and the United Kingdom. Insects, 12(9), 810. eISSN2075-4450

BALVÍN, O., SASÍNKOVÁ, M., MARTINŮ, J., NAZARIZADEH, M., BUBOVÁ, T., BOOTH, W., VARGO, EL., ŠTEFKA, J. Early evidence of establishment of the tropical bedbug (Cimex hemipterus) in Central Europe. 2021. Medical and Veterinary Entomology. 35 (3):462-467. ISSN0269-283X

2020

KULMA, M., TŮMOVÁ, V., FIALOVÁ, A., KOUŘIMSKÁ, L. Insect consumption in the Czech Republic: what the eye does not see, the heart does not grieve over. Journal of Insects as Food and Feed. 2020, 6(5), 525-535. ISSN 2352-4588.

RUDOLF, I., BLAŽEJOVÁ, H., MENDEL, J., STRAKOVÁ, P., ŠEBESTA, O., RETTICH, F., ČABANOVÁ, V., MITERPÁKOVÁ, M., BETÁŠOVÁ, L., PEŠKO, J., BARBUŠINOVÁ, E., MCKEE, C., OSIKOWICZ, L., ŠIKUTOVÁ, S., HUBÁLEK, Z., KOSOY, M. Bartonella species in medically important mosquitoes, Central Europe. Parasitology Research. 2020, 119(8), 2713-2717. ISSN 0932-0113.

2019

BUBOVÁ, T. Krevsající škůdci. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace. 2019, 28(2), 61-65. ISSN 1212-4257.

BUBOVÁ, T. Nové druhy hmyzu v České republice, aneb nejčastější invazní „škůdci“. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace. 2019, 28(1), 31-35. ISSN 1212-4257.

KULMA, M., KOPECKÝ, O., BUBOVÁ, T. Nymphs of Ixodes ricinus are more sensitive to DEET than adult females. Journal of the American Mosquito Control Association. 2019, 35(4), 279-284. ISSN 8756-971X

HÖNIG, V., PALUS, M., KASPAR, T., ZEMANOVA, M., MAJEROVA, K., HOFMANNOVA, L., PAPEZIK, P., SIKUTOVA, S., RETTICH, F., HUBALEK, Z., RUDOLF, I., VOTYPKA, J., MODRY, D., RUZEK, D. Multiple Lineages of Usutu Virus (Flaviviridae, Flavivirus) in Blackbirds (Turdus merula) and Mosquitoes (Culex pipiensCxmodestus) in the Czech Republic (2016-2019). Microorganisms. 2019, 7(11), Art.no. 568. ISSN 2076-2607.

RETTICH, F., IMRICHOVÁ, K. Prvé nálezy teplomilných druhů komárů v Čechách a nového druhu pro ČR. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2019, 28(9), 369-371. ISSN 1804-8668.

RUDOLF, I., RETTICH, F., BETÁŠOVÁ, L, IMRICHOVÁ, K., MENDEL, J., HUBÁLEK, Z., ŠIKUTOVÁ, S. West Nile virus (linie 2) poprvé detekován v komárech v jižních Čechách: nová endemická oblast? Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2019, 68(3), 150-153. ISSN 1210-7913.

ORLÍKOVÁ, H., ZELENÁ, H., RETTICH, F., RUDOLF, I., CIUPEK, R., ŠEBESTA, O., MACKOVÁ, B. Sledování a hlášení výskytu západonilské horečky – začátek sezóny 2019. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2019, 28(5), 177-179. ISSN 1804-8668.

RETTICH, F., IMRICHOVÁ, K., RUDOLF, I., BETÁŠOVÁ, L., MENDEL, J., HUBÁLEK, Z., ŠIKUTOVÁ, S. Virus západonilské horečky (linie 2) zjištěn v komárech Culex modestus na Třeboňsku. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2019, 28(2), 64-66. ISSN 1804-8668.

 

2018

KULMA, M., VRABEC, V., PATOKA, J., RETTICH, F. The first established population of the invasive silverfish Ctenolepisma longicaudata (Escherich) in the Czech Republic. Bioinvasions Records. 2018, 7(3), 329-333. ISSN 2242-1300.

KULMA, M., BUBOVÁ, T., KOLEŠKA, D., ŠEVČÍK, V., ALLEN, K., GALKOVÁ, Z. Laboratory evaluation of repellency of traditional Czech homemade repellents against Aedes aegyptiEpidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2018, 67(3), 129-133. ISSN 1210-7913.

BLAŽEJOVÁ, H., ŠEBESTA, O., RETTICH, F., MENDEL, J., ČABANOVÁ, V., MITERPÁKOVÁ, M., BETÁŠOVÁ, L., PEŠKO, J., HUBÁLEK, Z., KAMPEN, H., RUDOLF, I. Cryptic species Anopheles daciae (Diptera: Culicidae) found in the Czech Republic and Slovakia. Parasitology Research. 2018, 117(1), 315-321. ISSN 0932-0113.

RETTICH, F., KULMA, M. The invasive mosquito Aedes albopictus (Diptera, Culicidae) firstly recorded in Bohemia, Czech Republic. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2018, 67(1), 32-35. ISSN 1210-7913.

2017

BUBOVÁ, T., KULMA, M., KYBICOVÁ, K., VRABEC, V. Klíšťata a lymeská borrelióza v Dománovickém lese (Střední Čechy, okres Kolín). Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná. 2018, (13), 63-68. ISSN 1210-6933.

KULMA, M., BUBOVÁ, T., KOPECKÝ, O., RETTICH, F. Lavender, eucalyptus, and orange essential oils as repellents against Ixodes ricinus females. Scientia Agriculturae Bohemica. 2017, 48(2), 76-81. ISSN 1211-3174.

KULMA, M., RETTICH, F. The common house centipede (Scutigera coleoptrata) (Linnaeus, 1758) recorded in Prague. In: KUBÍK, Š., BARTÁK, M., eds. 9th Workshop on biodiversity, Jevany: 29.6.2017, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 53-55. ISBN 978-80-213-2810-5.

2016

BUBOVÁ, T., IMRICHOVÁ, K., GALKOVÁ, Z., JANÍČKOVÁ, M., KULMA, M., RETTICH, F. Použití přírodních a syntetických repelentů v textiliích k ochraně před klíšťaty Ixodes ricinusZprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2016, 25(1), 24-26. ISSN 1804-8668.

JANICKOVA, M., MAREK, J., RETTICH., F., BUBOVÁ, T. Development of tick protective textile materials. Vlakna a Textil. 2016, 23(3), 90–93. ISBN 2585-8890

RETTICH, F. Vyskytují se komáři potencionální vektoři (přenašeči) viru Zika v Evropě? Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2016, 25(1), 22-23. ISSN 1804-8668.

RETTICH, F., IMRICHOVÁ, K. Dlouhodobé sledování výskytu komárů (Diptera: Culicidae) na Humpolecku. In: KUBÍK, Š., BARTÁK, M., eds. Workshop on biodiversity, Jevany: 13.7. 2016, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016, s. 105-114. ISBN 978-80-213-2706-1.

2014

HESSON, J.C., RETTICH, F., MERDIĆ, E., VIGNJEVIĆ, G., ÖSTMAN, Ö., SCHÄFER, M., SCHAFFNER, F., FOUSSADIER, R., BESNARD, G., MEDLOCK, J., SCHOLTE, E.-J., LUNDSTRÖM, J.O. The arbovirus vector Culex torrentium is more prevalent than Culex pipiens in northern and central Europe. Medical and Veterinary Entomology. 2014, 28(2), 179-186. ISSN 0269-283X.

2013

RETTICH, F., GALKOVÁ, Z. Povodně v Čechách v červnu 2013 přinesly starosti s komáry. Část A: Velká Praha a Mělnicko. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(6), 201-203. ISSN 1804-8668.

GALKOVÁ, Z. Vhodné prostředky k osobní ochraně proti komárům. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(5), 170. ISSN 1804-8668.

RETTICH, F. Hrozí v Čechách po povodni komáří kalamity? Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(5), 163-164. ISSN 1804-8668.

RETTICH, F. Invazivní komár Aedes albopictus v roce 2012 zachycen v České a Slovenské republice. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(1), 18-21. ISSN 1804-8668.

RETTICH, F. Povodně v Čechách v červnu 2013 přinesly starosti s komáry. Část B: Třeboňsko. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(7), 240-242. ISSN 1804-8668.

 

2012

FABIÁNOVÁ, K., KRSEK, D., RETTICH, F. Epidemie žluté zimnice v Dárfúru (Súdán). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2012, 21(12), 428-430. ISSN 1804-8668.

RETTICH, F. Šíření invazivních druhů komárů v Evropě a pátrání po jejich výskytu v ČR. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2012, 21(5), 194-198. ISSN 1804-8668.

ŠEBESTA, O., RETTICH, F., PEŠKO, J. Výzkum komárů na jižní Moravě a jejich zdravotní význam. Hygiena. 2012, 57(1), 4-9. ISSN 1802-6281.

2010

ČÁSTKOVÁ, J., RETTICH, F. Malárie – autochtonní onemocnění ve Španělsku. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. 2010, 19(9), 268-270. ISSN 1803-6422.

RETTICH, F., IMRICHOVÁ, K., ŠEBESTA, O., PAZDIORA, E., MUDRA, R. Povodně roku 2010 a komáři. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. 2010, 19(11), 338-343. ISSN 1803-6422.