Centre for Toxicology and Health Safety

NRC for Cosmetics

Vedoucí:   MUDr. Dagmar Jírová, CSc.   E-mail:  dagmar.jirova@szu.cz, kosmetika@szu.cz

  • Národní referenční centrum pro kosmetiku reprezentuje pracoviště se specializací v oboru kosmetologie, kosmetické chemie a experimentální a klinické toxikologie.
  • Provádí výzkumnou, referenční a expertizní činnost, vyvíjí a implementuje metody zkoušení kosmetických prostředků a dalších spotřebních výrobků.
  • Provádí laboratorní, instrumentální a klinické zkoušky k průkazu bezpečnosti a deklarované funkce u kosmetických prostředků. Identifikuje specifickou funkci aktivních a ochranných látek, které jsou součástí kosmetických prostředků s cílem ochrany a podpory zdraví. Důsledně implementuje a realizuje biologické zkoušky pomocí alternativních metod in vitro ve tkáňových kulturách jako náhradu konvenčních metod in vivo na zvířatech.
  • Metodicky vede odborné pracovníky orgánů ochrany veřejného zdraví a připravuje legislativu v oblasti kosmetických prostředků.
  • Vedoucí NRC reprezentuje ČR ve Stálém výboru Evropské Komise pro kosmetiku.
  • Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

 

Další informace a odkazy

Pracoviště mikrobiologie předmětů běžného užívání

Oddělení alternativních toxikologických metod

Pracoviště biomedicíny

Národní referenční laboratoř pro experimentální imunotoxikologii