Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU a prostředí

Pracoviště mikrobiologie předmětů běžného užívání, speciálních druhů potravin a prostředí

Laboratoř poskytuje/nabízí své služby v těchto oblastech:

  • Mikrobiologické zkoušky čistoty kosmetických prostředků a dalších předmětů běžného užívání
  • Testy účinnosti konzervace kosmetických prostředků (zátěžové testy)
  • Mikrobiologické zkoušky doplňků stravy a dalších speciálních druhů potravin
  • Zkoušky trvanlivosti potravin (z mikrobiologického hlediska) určených k přímé spotřebě
  • Stanovení koncentrace bakterií a plísní v ovzduší vnitřního a venkovního prostředí (školy, zdravotnická zařízení, administrativní budovy, sklady aj.
  • Hodnocení výskytu bakterií a plísní na pevných površích – stěry zdí, výústek klimatizace, fan-coilů, předmětů poškozených nevhodným skladováním nebo po haváriích (zatopením, zvlhnutím apod.)
  • Hodnocení technologií určených k eliminaci nebo redukci množství mikroorganismů v prostředí (technologie určené pro ovzduší nebo cílené na pevné povrchy)
  • Testování účinnosti antimikrobiálních vlastností předmětů zajištěných specifickými látkami, včetně případů použití nanotechnologií – např. rohože do bazénů, výrobky pro děti, kuchyňské pracovní desky a další materiály podle přání zákazníka

 

K laboratorně získaným výsledků může být vypracován posudek s hodnocením bezpečnosti nebo rizika jako součást tzv. expertiz.

Pozn.: Výčet druhů prací není vyčerpávající, lze provést i další druhy vyšetření a testování. Konkrétní zadání je vhodné dohodnout přímo s jednotlivými VŠ pracovníky NRL (Dr. Špelina, Dr. Klánová)

 

Další informace

NRL pro pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

Legislativa

Mezinárodní standardizace metod

Nabídka prací

Metody zkoušení