Oddělení alternativních toxikologických metod

Zkoušky prováděné v rámci Oddělení alternativních toxikologických metod

Vedoucí: RNDr. Kristina Kejlová, PhD.

E-mail: kristina.kejlova@szu.cz

 

 • test cytotoxicity (test extraktu, materiálu nebo přímým kontaktem)

ČSN EN ISO 10993-5 (Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky – Část 5: Zkoušky cytotoxicity – metody in vitro)

 • zkouška fototoxicity 3T3 NRU in vitro

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.41)

OECD TG 432: In Vitro 3T3 NRU Phototoxicity Test (2004)

 • zkouška cytotoxicity pro odhad akutní orální toxicity in vivo (LD50) – 3T3 Balb/c Neutral Red Uptake Test

OECD Guidance Document No 129 on using Cytotoxicity Tests to Estimate Starting Doses for Acute Oral Systemic Toxicity Tests (2010) TG 432: In Vitro 3T3 NRU Phototoxicity Test (2004)

 • zkouška fototoxicity – modely rekonstruované lidské kůže

LOECD TG 498: In Vitro Phototoxicity – Reconstructed Human Epidermis Phototoxicity Test Method (2021)

 • leptavé účinky na kůži in vitro: zkouška pomocí modelu lidské kůže

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.40a)

OECD TG 431: In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test (2019)

 • dráždění kůže in vitro: zkouška pomocí modelu rekonstruované lidské epidermis

Nařízení Komise (ES) č. 761/2009 ze dne 23. července 2009, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Metoda B.46)

OECD TG 439: In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method (2021)

 • dráždění oka in vitro: zkouška pomocí modelu rekonstruované lidské rohovky

OECD TG 492: Reconstructed Human Cornea-like Epithelium (RhCE) Test Method for Identifying Chemicals Not Requiring Classification and Labelling for Eye Irritation or Serious Eye Damage (2019)

 • dráždění oka – zkouška na chorioalantoidní membráně slepičího vejce (HET-CAM)

DB-ALM Protocol n° 47 : HET-CAM Test
https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/EURL-ECVAM/datasets/DBALM/LATEST/online/dbalm.html

 • mutagenita – zkouška na chromozomové aberace u savců in vitro
 • cytogenetická analýza lidských lymfocytů

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.10)

OECD TG 473: In Vitro Mammalian Chromosomal Aberation Test (1997)

 • mutagenita – zkouška na reverzní mutace s bakteriemi

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.13/14)

OECD TG 471: Bacterial Reverse Mutation Test (2020)

 • senzibilizace – in chemico zkouška Direct Peptide Reactivity Assa – DPRA

OECD TG 442C: In Chemico Skin Sensitisation – Assays addressing the Adverse Outcome Pathway key event on covalent binding to proteins (2022)

 • senzibilizace – in vitro zkouška LuSens

Test No. 442D In Vitro Skin Sensitisation – ARE-Nrf2 Luciferase Test Method (2022)

 • zkouška kožní penetrace in vitro

Test No. 428: Skin Absorption: In Vitro Method (2004)

 • zkouška estrogenní a androgenní agonistické/antagonistické aktivity (potenciálu endokrinní disrupce)

Yeast based reporter gene assay (Xenoscreen® YES/YAS, Xenometrix, Switzerland)