Služby

Osvědčení o akreditaci

Akreditovaná pracoviště Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jsou akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 a ČSN EN ISO 15189. Zahrnují chemické, fyzikální a mikrobiologické laboratoře.

1. Centrum laboratorních činností (CLČ) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.
Jedná se o pracoviště, která v rozsahu vymezeném přílohou osvědčení o akreditaci zajišťují chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vod, půdy, odpadů, potravin, předmětů běžného užívání (PBU), stavebních materiálů, venkovního a vnitřního ovzduší a biologického materiálu. Součástí jejich pracovní náplně jsou odběry vzorků životního prostředí, testy ekotoxicity, zkoušky dermotropních materiálů, měření hluku, osvětlení, mikroklimatu, elektromagnetického polehodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích.

2. Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM) jsou akreditovány ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.4 a podle ČSN EN ISO 15189 jako zdravotnická laboratoř č. 8002.
Zahrnuje stanovení mikrobiálních agens a protilátek, účinnost desifenkčních látek, insekticidů a sterilizačních přístrojů. Bliží info na stránce o akreditaci Laboratoří CEM.

3. Dislokované pracoviště Brno je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1137.
Zahrnuje chemické, mikrobiologické, mykologické a molekulárně

Aktuální osvědčení – české verze:

1206 1137 1206.4 8002

Actual certificate of accreditation – English version:

(1206,                            1137)

Přílohy k osvědčení a další související dokumentyActual annex of accreditation certificate – English version


Reklamační řád:

  • platný pro zkušební laboratoř CLČ číslo 1206 

Dotazník na průzkum spokojenosti:

  • BF_30_pruzkum  spokojenosti platný pro zkušební laboratoř CLČ číslo 1206