Pracoviště mikrobiologie předmětů běžného užívání, speciálních druhů potravin a prostředí

Účinnost konzervace kosmetiky

Vedoucí: RNDr. Vladimír Špelina, CSc.

E-mail: vladimir.spelina@szu.cz

 

Testování a hodnocení účinnosti konzervace kosmetických přípravků

Konzervace kosmetických přípravků slouží jak k ochraně výrobků před rozkladem a znehodnocením způsobeným činností případných kontaminujících mikroorganismů, tak k ochraně spotřebitele během používání kosmetického přípravku. Použití konzervačních látek přitom nemá být nadbytečné, aby se nezvyšovalo riziko vzniku alergií. Podle mezinárodní legislativy (např. EN ISO 29621) musí výrobce hodnotit mikrobiologické riziko svých výrobků a u těch, které nebyly vyhodnoceny jako nerizikové, musí zajistit jak mikrobiologické zkoušení jejich čistoty, tak vhodnou a účinnou konzervaci a její ověření.

NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí je jedním z pracovišť v ČR, které provádí testování účinnosti konzervace akreditovanou metodou podle ČSN EN ISO 11930. Laboratoř tuto účinnost ověřuje pro zájemce již ve stadiu vývoje kosmetického přípravku nebo jako podklad pro hodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku, pomocí standardních tzv. zátěžových testů (challenge tests). Principem testů je vnesení standardních kultur různých mikroorganismů (bakterií, kvasinek, plísní) do zkoušeného kosmetického výrobku a sledování v určených intervalech během 4 týdnů míry jejich inaktivace působením použitých druhů a koncentrací konzervačních látek při daném složení a fyzikálních vlastnostech výrobku.