Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Vedoucí: Mgr. Zuzana Okonji

Popis činnosti laboratoře

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189

 • ověřuje identifikaci Neisserií, N. meningitidis a určování séroskupin prováděné v mikrobiologických laboratořích České republiky;
 • provádí molekulární charakterizaci N. meningitidis izolovaných v mikrobiologických laboratořích České republiky z invazivního meningokokového onemocnění  a od kontaktních osob;
 • spravuje sbírku kmenů N. meningitidis z invazivního onemocnění, od zdravých nosičů a z respiračních onemocnění (více než 5000 izolátů od roku 1971);
 • spravuje databázi mikrobiologických, epidemiologických a klinických údajů ke sbírce kmenů N. meningitidis;
  provádí detekci a typizaci N. meningitidis, H. influenzae a S. pneumoniae z klinického materiálu metodami PCR;
 • spolupracuje s NRL pro antibiotika na monitorování citlivosti N. meningitidis;
 • organizuje a zpracovává výsledky celonárodní surveillance invazivního meningokokového onemocnění;
 • vypracovává podklady pro antimeningokokovou vakcinační strategii v České republice;
 • podílí se na celorepublikovém systému hodnocení kvality (EHK);
 • podílí se na zajišťování postgraduálních přednášek a stáží;
 • začlenění do mezinárodních projektů: EMGM (The European Meningococcal and Haemophilus Disease Society, ), EU-IBD (European Invasive Bacterial Disease Surveillance Network), IRIS (Invasive Respiratory Infections Surveillance);
 • poskytování dat do mezinárodních databází: TESSy (The European Surveillance System), PubMLST (Public databases for molecular typing and microbial genome diversity), EMERTII (European Meningococcal Epidemiology in Real Time);
 • spolupracuje na mezinárodních projektech vývoje vakcín proti N. meningitidis;
 • úspěšně se účastní systému mezinárodního hodnocení kvality (EQAS).