Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

Vývoj vakcín proti meningokokovým onemocněním má již dlouhou historii (započal v 60. letech minulého století) a stále není k dispozici univerzální vakcína, která by byla účinná proti všem antigenním variantám meningokoků. V posledních letech však již máme v České republice k dispozici dvě vakcíny, jejichž kombinací a při vhodném očkovacím schématu spolu s přeočkováním lze dosáhnout téměř univerzální a celoživotní ochrany: konjugovaná tetravakcína A,C,W,Y a MenB vakcína. Pokud bude proočkovanost populace nízká, nebude možno spoléhat se na kolektivní imunitu, kdy jsou ochráněni i neočkovaní jedinci. Ochrana těch, kteří si přejí být chráněni (v případě dětí jde o přání jejich zodpovědných rodičů), musí tedy být co nejširší a co nejdelší.

Strategie zavádění očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním je v jednotlivých zemích různá. Česká vakcinologická společnost (ČVS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s NRL pro meningokokové nákazy připravuje a aktualizuje doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním a předkládá podklady k úpravě legislativy o očkování proti tomuto onemocnění. Od 5. 1. 2024 je platná technická aktualizace Doporučení ČVS pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, která je dostupná na webových stránkách ČVS i zde na webových stránkách NRL pro meningokokové nákazy.

 

 

Od 1. 1. 2018 je dle Zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním u pojištěnců s vybranými zdravotními indikacemi. Od 1. 5. 2020 bylo novelou zákona zařazeno mezi hrazená očkování očkování malých dětí MenB vakcínou a konjugovanou tetravakcínou ACWY. Od 1. 1. 2022 vstoupila v platnost další novela zákona, která rozšířila úhradu očkování těmito vakcínami i pro adolescenty. Rovněž byly zpřesněny zdravotní indikace očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.

Strategie očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním v Evropě je dostupná na stránkách ECDC.