Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Výzkumné projekty

Studium populace meningokoků metodou sekvenace celého genomu – podklady pro aktualizaci vakcinační strategie

AZV ČR, Reg. č. NV19-09-00319, 2019 – 2022

Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: Mgr. Michal Honskus, Mgr. Zuzana Okonji, RNDr. Martin Musílek, Ph.D., MUDr. Jana Kozáková, Monika Heroldová, Renáta Pospíšilová


Molekulární epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění v České republice
AZV ČR, Reg. č. 15-34887A, 2015 – 2018

Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: Ing. Zuzana Bečvářová – Jandová, Mgr. Zuzana Vacková – Okonji, RNDr. Martin Musílek, Ph.D., Mgr. Michal Honskus, MUDr. Jana Kozáková, Monika Heroldová, Renáta Pospíšilová

Závěrečná zpráva: hodnocení v kategorii V – vynikající


Studium vhodnosti použití v ČR meningokokových vakcín vyrobených metodami reverzní vakcinologie

IGA MZ ČR, Reg. č. NT 11424-4, 2010-2013

Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci:  MUDr. Jana Kozáková, RNDr. Martin Musílek, Ph.D.

Závěrečná zpráva: hodnocení v kategorii A


Studium hypervirulentních komplexů Neisseria meningitidis metodami molekulární biologie a možnosti prevence jejich výskytu v České republice vakcinací

IGA MZ ČR, Reg. č. 1A8688-3, 2005-2007
Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: MUDr. Jitka Kalmusová, RNDr. Martin Musílek, Ph.D.

Závěrečná zpráva: hodnocení v kategorii A + udělena Cena ministra za výzkum za rok 2008