Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz

Vedoucí: MUDr. Jana Kozáková

Kontakt - telefon: 724 810 126, 267 082 260 e-mail: jana.kozakova@szu.cz

Aktivity oddělení jsou zaměřeny na:

1) Diagnostiku, verifikaci a detailní charakterizaci bakteriálního agens

2) Průkaz protilátek

3) Molekulární typizaci vybraných izolátů

4) Programy surveillance a jejich využití pro aktualizaci vakcinačních strategií

5) Účast ve studiích směřujících k vývoji nových vakcín

6) Vývoj nových metod

7) Udržování sbírky kultur jednotlivých agens

8) Metodické vedení mikrobiologických laboratoří celé republiky

9) Účast v mezinárodních studiích

10) Hlášení do mezinárodních databází TESSyMLSTEMERT

 

Detekce N. meningitidisH. influenzae b a S. pneumoniae z klinického materiálu metodou Real-time PCR – hrazeno z prostředků zdravotních pojišťoven

Články s tématikou bakteriálních vzdušných nákaz