Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Nabídka služeb

  • verifikace identifikace bakteriálních kmenů N. meningitidis – hrazeno z prostředků NRL
  • určování séroskupin N. meningitidis klasickými aglutinačními i molekulárními metodami – hrazeno z prostředků NRL
  • provedení molekulární charakterizace kmenů N. meningitidis z invazivního meningokokového onemocnění  a od kontaktních osob – hrazeno z prostředků NRL
  • PCR průkaz DNA N. meningitidis, S. pneumoniae a H. influenzae v klinickém materiálu –hrazeno z prostředků zdravotních pojišťoven