Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Nabídka služeb

  • verifikace identifikace bakteriálních kmenů N. meningitidis – hrazeno z prostředků NRL
  • určování séroskupin N. meningitidis klasickými aglutinačními i molekulárními metodami – hrazeno z prostředků NRL
  • provedení molekulární charakterizace kmenů N. meningitidis z invazivního meningokokového onemocnění  a od kontaktních osob – hrazeno z prostředků NRL
  • detekce N. meningitidis, H. influenzae b a S. pneumoniae z klinického materiálu metodou Real-time PCR – hrazeno z prostředků zdravotních pojišťoven