Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

Vedoucí: MUDr. Radomíra Limberková

Pracoviště akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189

 • laboratoř spolupracuje jako garant v zajišťování Národního programu virologické  surveillance akutních respiračních infekcí -ARI/ILI (garant MZ ČR) v rámci SZÚ a je zapojena do mezinárodního monitoringu incidence a etiologie ARI prostřednictvím internetových sítí WHO  (FluNet, EUROFLU) a TESSy.
 • průkaz chřipkového viru a jeho základních typů i subtypů v  klinických vzorcích  (nasofaryngeální výtěr, BAL, aspirát, sputum, sekční materiál) pro širokou zdravotnickou veřejnost
 • připravenost na průkaz epidemiologicky významných ptačích subtypů, které se mohou uplatnit jako patogenetičtí činitelé u člověka (H5, H7, H9)
 • antigenní charakteristika izolovaných chřipkových kmenů, selekce driftových variant, spolupráce s ccWHO v Londýně na sledování rezistence chřipkových izolátů z ČR na antivirové preparáty první i druhé generace
 • postinfeční a postvakcinační sérologie pomocí testu inhibice hemaglutinace  a virusneutralizace
 • postinfekční sérologie pomocí testu vazby komplementu
 • molekulárně biologická diagnostika chřipkových virů v rámci surveillance chřipky v ČR i pro další zdravotnická zařízení
  vedení a udržování sbírky lidských i zvířecích chřipkových kmenů,  kmenů respiračního syncytiálního viru (RSV), subtypů adenovirů virů parainfluenzy (typ 1-3) a prototypových diagnostických sér ( v tuto chvíli je ve sbírce NRL téměř 1000 izolátů)
 • ověřování, zavádění a inovace metod pro zrychlení a zpřesnění laboratorní diagnostiky ARI, včetně molekulárně biologických metod
 • účast  v mezinárodním posuzování kvality laboratoří (QCMD, WHO, EQA, ECDC)
 • účast  v programu EHK virologických laboratoří v ČR organizovaného SZÚ
 • analýza výsledků externího hodnocení kvality EHK pro sérologickou a antigenní  diagnostiku chřipkových a respiračních virů
 • poskytování konzultací a praktické výuky pracovníků virologických laboratoří, stáží pro  začínající pracovníky, výuky studentů a atestantů, přednášková činnost
 • diagnostika virových antigenů expresními a klasickými virologickými metodami:

respiračního  syncytiálního viru (RSV)
adenovirů (AdV), typizace izolovaných subtypů
Virů parainfluenzy (PIV)  typ 1-3 v  klinických vzorcích (nasofaryngeální výtěr, BAL, aspirát, sputum, výtěr ze spojivkového vaku, výtěr z rekta, sekční materiál) pro širokou zdravotnickou veřejnost.

 • detekce protilátek  v sérech pacientů proti:

respiračnímu  syncytiálnímu viru (RSV)
adenovirům (AdV) – ELISA metodou, komplementfixačním testem (KFR)
virům parainfluenzy (PIV) – hemaglutinačně-inhibičním testem (HIT)
Mycoplasma pneumoniae – ELISA metodou

 • příprava diagnostických virových antigenů
 • posuzování „Funkční způsobilosti PCR in vitro diagnostik pro detekci respiračních virů“ pro komerční firmy