Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

Nabídka služeb

METODA/STANOVENÍ MATERIÁL
Stanovení protilátek proti chřipce typu A a B včetně subtypů A/H1N1, A/H3N2, A/H1N1pdm a obou antigenních linií typu B metodou inhibice hemaglutinace Sérum nebo plná srážlivá krev
Stanovení protilátek proti chřipce typu A a B metodou vazby kompemetu (KFR)
Identifikace izolovaného chřipkového viru metodou inhibice hemaglutinace včetně určení driftové varianty Tkáňová, amniová nebo alantoidní tekutina
Kultivace viru chřipky v buněčném systému MDCK Nasofaryngeální výtěr, BAL, aspirát, sputum, sekční materiál
Kultivace viru chřipky v amniovém vaku kuřecího embrya

 

STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK MATERIÁL
Respirační syncytiální virus (RSV) sérum, plasma
Stanovení anti RSV IgM ELISA (kvalitativně)
Stanovení anti RSV IgG ELISA (kvalitativně)
Stanovení anti RSV virus KFR
Adenoviry (AdV) sérum, plasma
Stanovení anti AdV IgM ELISA (kvalitativně)
Stanovení anti AdV IgG ELISA (kvalitativně)
Stanovení anti AdV KFR (kvalitativně)
Parainfluenza (PIV) sérum, plasma
Stanovení anti parainfluenza PIV2, 3 HIT
Mycoplasma pneumoniae (MPN)
Stanovení anti MPN IgM ELISA (kvalitativně) sérum, plasma
Stanovení anti MPN IgG ELISA (kvalitativně)
Stanovení anti MPN IgA ELISA (kvalitativně)
Průkaz virových antigenů MATERIÁL
Respirační syncytiální virus (RSV) nasofaryngeální výtěr, BAL, aspirát, sputum, výtěr ze spojivkového vaku, výtěr z rekta, sekční materiál
Stanovení antigenu RSV imunochromatografickým
rychlotestem (kvalitativně)
Stanovení antigenu RSV ELISA metodou (kvalitativně)
(možnost určení subtypů A,B)
Stanovení antigenu RSV izolací na tkáňové kultuře
Stanovení RNA RT-PCR (kvalitativně)
Adenoviry (AdV)
Stanovení antigenu AdV imunochromatografickým
rychlotestem (kvalitativně)
Stanovení antigenu AdV izolací na tkáňové kultuře
Typizace AdV subtypů virusneutralizačním testem (VNT)
Stanovení DNA RT-PCR (kvalitativně)
Parainfluenza (PIV)
Stanovení antigenu parainfluenza PIV1, 3 ELISA metodou (kvalitativně)
Stanovení antigenu parainfluenza PIV2, 3 izolací na tkáňové kultuře (kvalitativně)

 

Ceník pro samoplátce

Kód Vyšetření Body
82095 Stanovení protilátek proti chřipce typu A a B včetně subtypů A/H1N1, A/H3N2, A/H1N1pdm a obou antigenních linií typu B metodou inhibice hemaglutinace.) 198 198,-
82093 Stanovení protilátek proti chřipce typu A a B metodou vazby kompemetu (KFR). 197 197,-
82095 Identifikace izolovaného chřipkového viru metodou inhibice hemaglutinace. 594 594,- 3 séra 1.188,- 6 sér
82043 Stanovení RNA A, B, A/H1N1pdm, A/H1N1, A/H3N2, A/H5N metodou PCR – 1 stanovení 2462 2462,-
85111 Kultivace viru chřipky v buněčném systému MDCK – 1 pasáž 386 386,-
52501 Virologická odběrová souprava 50,-

 

Kód Vyšetření Body
Respirační syncytiální virus (RSV)
82079 Stanovení anti RSV IgM ELISA (kvalitativně) 478 480,-
82079 Stanovení anti RSV IgG ELISA (kvalitativně) 478 480,-
82093 Stanovení anti RSV virus KFR 197 197,-
Adenoviry (AdV)
82079 Stanovení anti AdV IgM ELISA (kvalitativně) 478 480,-
82079 Stanovení anti AdV IgG ELISA (kvalitativně) 478 480,-
82093 Stanovení anti AdV KFR (kvalitativně) 197 197,-
Parainfluenza (PIV)
82095 Stanovení anti parainfluenza PIV2, 3 HIT 198 396,-
Mycoplasma pneumoniae (MPN)
82079 Stanovení anti MPN IgM ELISA (kvalitativně) 478 480,-
82079 Stanovení anti MPN IgG ELISA (kvalitativně) 478 480,-
82079 Stanovení anti MPN IgA ELISA (kvalitativně) 478 480,-
Respirační syncytiální virus (RSV)
82177 Stanovení antigenu RSV imunochromatografickým 490 490,-
rychlotestem (kvalitativně)
82177 Stanovení antigenu RSV ELISA metodou (kvalitativně) 490 490,-
(možnost určení subtypů A,B)
85111 Stanovení antigenu RSV izolací na tkáňové kultuře 386 386,-
82043 Stanovení RNA RT-PCR (kvalitativně) 2462 2462,-
Adenoviry AdV
82177 Stanovení antigenu AdV imunochromatografickým 490 490,-
rychlotestem (kvalitativně)
85111 Stanovení antigenu AdV izolací na tkáňové kultuře 386 386,-
85115 Typizace AdV subtypů virusneutralizačním testem (VNT) 2272 2272,-
82041 Stanovení DNA RT-PCR (kvalitativně) 1162 1162,-
Parainfluenza (PIV)
82177 Stanovení antigenu parainfluenza PIV1, 3 ELISA metodou (kvalitativně) 490 980,-
85111 Stanovení antigenu parainfluenza PIV2, 3 izolací na tkáňové kultuře (kvalitativně) 386 772,-