Oddělení prvkové analýzy

Vedoucí: Mgr. Kateřina Žádná

Oddělení zajišťuje laboratorní činnost včetně konzultací v oblasti stanovení stopových a toxických prvků.

Hlavní činností oddělení prvkové analýzy (laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) je sledování a analýza stopových a toxických prvků ve vzorcích životního a pracovního prostředí, v klinickém a  biologickém materiálu pro účely monitorování expozice populace toxickým a stopovým prvkům a v ochraně veřejného zdraví a výzkumná činnost v ochraně a podpoře zdraví. V těchto činnostech oddělení spolupracuje s ostatními odbornými pracovišti Centra zdraví a životního prostředí i pracovišti dalších center SZÚ.

V rámci realizace Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí (MZSO) oddělení zajišťuje stanovení kovů v biologickém materiálu a ve vzorcích aerosolu.

 

Aktuality

Další Aktuality