Oddělení prvkové analýzy

Granty a výzkumná činnost

Granty řešené s účastí oddělení:

Projekt výzkumu a vývoje MŠMT, program OPVVV, EF16_019/000860: „Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách“, (2018 – 2023)

Grantový projekt TAČR, program TREND, FW01010195: Pokročilé výrobní technologie pro strategické využití a skladování vedlejších energetických produktů (VEP), (2020 – 2023)