Oddělení prvkové analýzy

Nabízené služby

Oddělení poskytuje laboratorní analýzy zahrnující široké spektrum matric a stanovovaných prvků metodami AAS a ICP-MS. Většina zkoušek je akreditována ČIA.

Kontaktní osoby:

Stanovení prvků se provádí v těchto matricích:

 • voda (pitná, balená, povrchová)
 • výluhy (prostředky pro styk s vodou a úpravu vody, textil, PBU)
 • biologický a klinický materiál
 • ovzduší (prach, aerosol)
 • kosmetika
 • doplňky stravy

Z toho k akreditovaným zkouškám patří:

 • Stanovení kovů v pitné, povrchové a balené vodě dle vyhlášky 252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol v rozsahu Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Hg, Na, K, Mg, Ca, Co, U
 • Stanovení kovů ve vodných výluzích pro vyšetření zdravotní bezpečnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a ve výluzích dle vyhlášky 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let v rozsahu Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Hg
 • Stanovení prvků v biologickém materiálu (krev, krevní sérum, krevní plazma, moč, tkáně, vlasy) v rozsahu Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, Hg, Pt, I
 • Stanovení prvků ve vzorcích ovzduší v rozsahu As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb
 • Stanovení prvků ve vzorcích kosmetických přípravků v rozsahu Cd, Cr, Ni, Pb, Hg
 • Stanovení prvků ve vzorcích doplňků stravy v rozsahu Cd, Pb, Hg
 • Stanovení kreatininu ve vzorcích moče
 • Mineralizace vzorků mikrovlnným rozkladem

Neakreditované zkoušky:

 • Stanovení dalších prvků (kromě akreditovaných zkoušek) v pitné vodě, výluzích (PBU), aerosolu, biologickém a klinickém materiálu, kosmetice a v dalších matricích
 • Stanovení stopových prvků ve vlasech
 • Stanovení prvků vzácných zemin