Oddělení prvkové analýzy

Ostatní aktivity oddělení

  • navrhování, vývoj, zavádění a validace nových laboratorních vyšetřovacích metod v oblasti chemických analýz toxických a stopových prvků metodou ICP-MS
  • stanovení kreatininu v moči metodou UV/VIS spektrofotometrie
  • vývoj a aplikace metod pro stanovení prvků v dalších typech vzorků a matric (kosmetika, výluhy PBU, nanočástice)
  • kontrolní analýzy BET k zabezpečení porovnatelnosti výsledků produkovaných jednotlivými laboratořemi
  • odběry vzorků biologického materiálu