Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii

Vedoucí: Mgr. Jana Zavadilová

Mgr. Jana Zavadilová
SZÚ-CEM, budova č. 2, 2.patro
26708 2242
jana.zavadilova@szu.cz

 • ověřuje identifikaci kmenů B. pertussisB. parapertussis a Corynebacterium prováděnou mikrobiologickými laboratořemi
 • u kmenů C. diphtheriae a C. ulcerans provádí stanovení toxigenicity kmene
 • zajišťuje evidenci a sbírku kmenů B. pertussis, B. parapertussis a Corynebacterium pro další analýzy
 • provádí detekci B. pertussis a B. parapertussis z klinického materiálu metodou RT PCR
 • provádí vyšetřování protilátek proti B. pertussisB. parapertussis a difterických antitoxických protilátek v sérech pacientů
 • zajišťuje  odběry na kultivační a PCR vyšetření (Doporučené postupy)
 • provádí expertizní a recenzní činnost
 • zajišťuje konzultační činnost
 • poskytuje metodické vedení mikrobiologickým laboratořím v České republice
 • ověřuje kvalitu komerčně dostupných diagnostických přípravků
 • provádí surveillance záškrtu a dávivého kašle – ve spolupráci s oddělením epidemiologie infekčních nemocí SZÚ (Surveillance)
 • spolupracuje na tuzemských a zahraničních projektech (Projekty a mezinárodní spolupráce)
 • spolupracuje s National Centre of Reference for Whooping Cough and other bordetellosis, Institut Pasteur (Mezinárodní spolupráce)
 • účastní se systému mezinárodního hodnocení kvality v programech laboratorní diagnostiky záškrtu a dávivého kašle 

 

Odběry na kultivační a PCR vyšetření pertuse/parapertuse v SZÚ

Informace o možnosti odběru na kultivační/PCR vyšetření přímo v areálu SZÚ při podezření na onemocnění pertusí/parapertusí .

Odběry na kultivační/PCR vyšetření na pertusi/parapertusi se provádějí po předchozí telefonické dohodě.

Odběr na kultivační vyšetření by měl být proveden ještě před nasazením antibiotik (již jedna dávka antibiotik omezí růst Bordetell).

Odběr se provádí nejlépe ráno nalačno, případně minimálně 3 hodiny po jídle. Vyšetřovaná osoba nemá před odběrem pít, jíst, případně kouřit ani si čistit zuby.

Telefon do laboratoře: 267 082 242/225.

Akreditované metody

 • Identifikace Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis aglutinací (SOP-NRL/DIPE-01)
 • Stanovení IgG proti pertusovému toxinu Bordetella pertussis metodou ELISA (SOP-NRL/DIPE-03)
 • Zjištění produkce difterického toxinu u kmenů Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium ulcerans metabolicko – inhibičním kolorimetrickým  testem na tkáňových kulturách

 

Neakreditované metody

 • Detekce DNA Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis z klinického materiálu metodou real-time PCR
 • Stanovení difterických antitoxických protilátek metabolicko – inhibičním kolorimetrickým  testem na tkáňových kulturách
 • Identifikace kmenů rodu Corynebacterium biochemickými testy
 • Biotypizace kmenů Corynebacterium diphtheriae biochemickými testy
 • Detekce tox genů u kmenů Corynebacterium diphtheriae a Corynebacterium ulcerans metodou real-time PCR

Související články